Akademi

Kommende sesong opprettes Stavanger Hockey Akademi (SHA). Dette blir et tilbud om ekstra trening med fokus på individuelle ferdigheter. Forståelsen av utøverens ferdigheter og hvor han/hun ligger nivåmessig er ryggraden i SHA. Vi vil identifisere styrkene og svakhetene i spillet til utøveren, og sammen sette et fokus på disse områdene for å hjelpe utøveren til å utvikle seg videre på veien mot å nå sitt potensiale. SHA vil ha tilbud om istreninger 3 dager i uken, med mulighet for ekstratilbud hvis det oppstår ledig kapasitet. Det vil bli laget en individuell plan for hver deltaker som skal beskrive målsetning, og de ulike tiltakene som ligger til grunn for å nå målsetningen.

Påmeldingsskjema

Aldersgrupper:

Tilbudet gjelder utøvere født 2004 og 2005. Yngre spillere henvises til HFO. Dette er et tilbud for de som ønsker det lille ekstra. Det er også mulig for personer i denne årsklassen å velge HFO. For å opprettholde kvalitet på istreningen, har vi satt et maksimalt antall på 20 utespillere pr gang. De som melder seg på alle dager har førsteprioritet, ellers gir vi mulighet til å melde seg på for kun mandag/lørdag eller onsdag/lørdag hvis det er noen som syns det blir for mye med tre dager i uken.

Treningstider:

  • Mandag 14:45 – 15:45 – Siddishallen
  • Onsdag 14:45 – 15:45 – Siddishallen
  • Fredag 14:45 – 15:45 – Siddishallen

Treningstidene kan for noen virke vanskelig å rekke pga sen skoleslutt. Man oppfordres likevel til å melde seg på og skrive i kommentarfeltet at påmeldingen er med forbehold om at treningstidene passer med skoleslutt.

Priser pr måned:

  • En dag i uken: 500,-
  • To dager i uken: 900,-
  • Tre dager i uken: 1300,-

Dette blir fakturert månedlig gjennom klubbens medlemsystem.

Gruppesammensetning:

  • I og med at det dreier seg om individuelle ferdigheter, vil trenerne stå fritt til å sette sammen personer/utøvere som optimaliserer treningen. Dette kan gjøres på tvers av alder, og kan endres fra gang til gang ut fra hva som er målsetningen med treningen og behovet til utøveren.

Kontakt:

 

Sportslig ansvarlig SHA:

Administrativ ansvarlig: