Akademi

Stavanger Hockey sitt Akademi (SHA)

Påmelding for sesongen 2020/21

(Første påmeldingsfrist er 20.07.2020. Etter denne fristen vil ansvarlig for SHA ta ut gruppene for de ulike dagene)

SHA er et tilbud for de som ønsker det lille ekstra. Dette er et tilbud om ekstra trening med fokus på individuelle ferdigheter. Forståelsen av utøverens ferdigheter og hvor han/hun ligger nivåmessig er ryggraden i SHA.  I og med at det dreier seg om individuelle ferdigheter, vil trenerne stå fritt til å sette sammen utøvere som optimaliserer treningen. Dette kan gjøres på tvers av alder, og kan endres fra gang til gang ut fra hva som er målsetningen med treningen og behovet til utøveren. Vi ønsker at dette skal være en utviklingsarena for de utøverne som har en stor interesse for sin egen utvikling og virkelig vil dette. HFO vil fortsatt være et alternativ for de som ikke føler seg modne for Akademiet.

På Stavanger Hockey Akademi (SHA) vil vi identifisere styrkene og svakhetene i spillet til utøveren, og sammen sette et fokus på disse områdene for å hjelpe utøveren til å utvikle seg videre på veien mot å nå sitt potensiale. SHA vil ha tilbud om istreninger 3 dager i uken, men med mulighet for å velge mellom 4 tider. Det kan også komme ekstratilbud hvis det oppstår ledig kapasitet

Aldersgrupper:

Tilbudet gjelder utøvere født 2007, 2006 og 2005, og du må være aktivt medlem i IHK Stavanger. Yngre spillere henvises til HFO. Akademiet er et tilbud for de som ønsker det lille ekstra. For å opprettholde kvalitet på istreningen, har vi satt et maksimalt antall på 20 utespillere pr gang. Ved for mange påmeldte vil ansvarlig for SHA ta ut de som får anledning til å delta. Det kan dermed for eksempel hende at man har ønske om å delta 3 dager i uken, men bare får tilbud om å delta på 1 trening. Dette vil bli avklart i forkant av oppstart.

Det vil også bli gitt mulighet til enkeltspillere fra HFO. Disse spillerne vil bli spesielt invitert for utvalgte perioder, og man trenger ikke melde seg på. Betalingen for disse spillerne vil være lik andre deltakere på SHA.

Treningstider:

  • Mandag 14:45 – 15:45 – Siddishallen
  • Tirsdag 07:00 – 07:50 – DNB-Arena
  • Onsdag 14:45 – 15:45 – Siddishallen
  • Fredag 14:45 – 15:45 – Siddishallen

Priser pr måned

  • En dag i uken: 700,-
  • To dager i uken: 1100,-
  • Tre dager i uken: 1400,-

Dette blir fakturert månedlig gjennom klubbens medlemsystem.

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom HFO og Akademi.

Det er ingen refusjon i de månedene med ferier. For å lette det administrative arbeidet, har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

Gruppesammensetning:

  • I og med at det dreier seg om individuelle ferdigheter, vil trenerne stå fritt til å sette sammen personer/utøvere som optimaliserer treningen. Dette kan gjøres på tvers av alder, og kan endres fra gang til gang ut fra hva som er målsetningen med treningen og behovet til utøveren.

Kontakt:

Sportslig ansvarlig SHA:

Administrativ ansvarlig: