Akademi

Stavanger Hockey sitt Akademi (SHA)

SHA er et tilbud for de som ønsker det lille ekstra. Dette er et tilbud om ekstra trening med fokus på individuelle ferdigheter. Forståelsen av utøverens ferdigheter og hvor han/hun ligger nivåmessig er ryggraden i SHA.  I og med at det dreier seg om individuelle ferdigheter, vil trenerne stå fritt til å sette sammen utøvere som optimaliserer treningen. Dette kan gjøres på tvers av alder, og kan endres fra gang til gang ut fra hva som er målsetningen med treningen og behovet til utøveren. Vi ønsker at dette skal være en utviklingsarena for de utøverene som har en stor interesse for sin egen utvikling og virkelig vil dette. Er man mest ute etter spill og lek, vil HFO være et bedere alternativ for utøveren. Man er en del av SHA så lenge man er f.2005 eller yngere selv om man i løpet av sesongen vil delta på kamper/treninger med u16. Spillere som aldersmessig tilhører U16 (G2004), men som ikke vil få tilbud om deltakelse på Oilers Academy, kan melde seg på SHA.

På Stavanger Hockey Akademi (SHA) vil vi identifisere styrkene og svakhetene i spillet til utøveren, og sammen sette et fokus på disse områdene for å hjelpe utøveren til å utvikle seg videre på veien mot å nå sitt potensiale. SHA vil ha tilbud om istreninger 3 dager i uken, men med mulighet for å velge mellom 4 tider. Man kan da variere dag og tidspunkt fra uke til uke, slik at dette lettere kan tilpasses annen aktivitet. Det kan også komme ekstratilbud hvis det oppstår ledig kapasitet

Nytt av året er et samarbeid med Oilers Academy. Som deltaker på SHA vil du også få muligheten til og bli tatt ut til en ekstra trening på Oilers Academy ( Tirsdag / Torsdag ) Det er Oilers som står for dette uttaket i samarbeid med SHA. Daniel Vatne vil ta over det sportslige ansvaret som sammen med Thomas Pettersen og Wiktor Andersson vil danne teamet rundt SHA.

Påmeldingsskjema 2019/20

Aldersgrupper:

Tilbudet gjelder utøvere født 2005 og 2006. Yngre spillere henvises til HFO. Dette er et tilbud for de som ønsker det lille ekstra. Det er også mulig for personer i denne årsklassen å velge HFO. For å opprettholde kvalitet på istreningen, har vi satt et maksimalt antall på 20 utespillere pr gang. Hvis det blir for mange påmeldinger vil ansvarlig ta kontakt med enkeltspillere for å se om man kan tilpasse tilbudet

Treningstider:

  • Mandag 14:45 – 15:45 – Siddishallen
  • Tirsdag 07:00 – 07:50 – DNB-Arena
  • Onsdag 14:45 – 15:45 – Siddishallen
  • Fredag 14:45 – 15:45 – Siddishallen

Priser pr måned

  • En dag i uken: 700,-
  • To dager i uken: 1100,-
  • Tre dager i uken: 1400,-

Dette blir fakturert månedlig gjennom klubbens medlemsystem.

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom HFO og Akademi.

Det er ingen refusjon i de månedene med ferier. For å lette det administrative arbeidet, har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

Gruppesammensetning:

  • I og med at det dreier seg om individuelle ferdigheter, vil trenerne stå fritt til å sette sammen personer/utøvere som optimaliserer treningen. Dette kan gjøres på tvers av alder, og kan endres fra gang til gang ut fra hva som er målsetningen med treningen og behovet til utøveren.

Kontakt:

Sportslig ansvarlig SHA:

Administrativ ansvarlig: