Årsmøte – 2. juni 2021

skoyter

Stavanger 20.05.2021

Styret vedtok 20.05.2021 at årsmøtet gjennomføres digitalt ved bruk av Teams. Dette er hjemlet i uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Årsaken til at årsmøtet nå gjennomføres digitalt er at det fortsatt er knyttet for stor usikkerhet rundt muligheten for å kunne gjennomføre fysisk møte med tilstrekkelig antall deltakere på oppsatt dato. Dato og tidspunkt opprettholdes ihht opprinnelig årsmøteinnkalling fra IHK Stavanger. Årsmøtet avholdes 2. juni 2021, kl. 17:30. Dette er samme tidspunkt som i opprinnelig utsendt invitasjon á 30.04.2021, og frister ihht tidligere utsendt innkalling vil derfor fortsatt være gjeldende.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg før 1. juni 2021 på link under. Det er viktig for styret å vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at man kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

PÅMELDINGSFRISTEN HAR NÅ GÅTT UT, OG PÅMELDINGSKJEMA ER STENGT

De som melder seg på vil få tilsendt invitasjon og link til møtet. 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, skal sendes til post@stavangerhockey.no 2-to uker før årsmøtet. Denne fristen har nå gått ut, men det åpnes likevel for at saker kan sendes inn så raskt som mulig og senest innen søndag 23. mai 2021. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser). Man kan også fremme endringsforslag til sakene som skal behandles samt fremme benkeforslag til tillitsverv.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IHK Stavanger i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IHK Stavanger. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Stavanger 30.04.2021

Til medlemmene i IHK Stavanger. 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey).

Årsmøtet i IHKS avholdes den 2. juni 2021, 17:30. Det er et ønske fra NIF at idrettens årsmøter skal gjennomføres som fysiske møter hvis dette er gjennomførbart. Møtet er derfor planlagt på Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger. Hvis årsmøtet ikke lar seg gjennomføre som fysisk møte ihht gjeldende smittevernregler, vil møtet bli avholdt digitalt. Styret vil ta stilling til dette på siste styremøte før årsmøtet (to uker i forkant av årsmøtet)


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. mai 2021 (to uker før årsmøtet) til post@stavangerhockey.no. Henvendelse merkes med «sak til årsmøtet»
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én-1 uke før årsmøtet på denne siden på www.stavangerhockey.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Hva bør man gjøre vedrørende årsmøtet?

  • Alle medlemmer i IHK Stavanger over 15 år kan stemme på årsmøtet. Sjekk at medlemskontingent er betalt (jmf det som står i innkallingen over). Er du ikke medlem i klubben, sender du en e-post til post@stavangerhockey.no og ber om å bli medlem samt få tilsendt medlemskontingent.
  • Valgkomiteen trenger gode kandidater til personer både i styret, kontrollkomiteen og disiplinærutvalget. Kandidater kan man sende til valgkomiteens leder Ragnhild Abercrombie
  • Hold av datoen, kom på årsmøtet og vær med å form klubbens framtid!

Saksdokumenter (blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet):