Årsmøte – 2. juni 2021

skoyter

Til medlemmene i IHK Stavanger. 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey).

Årsmøtet i IHKS avholdes den 2. juni 2021, 17:30. Det er et ønske fra NIF at idrettens årsmøter skal gjennomføres som fysiske møter hvis dette er gjennomførbart. Møtet er derfor planlagt på Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger. Hvis årsmøtet ikke lar seg gjennomføre som fysisk møte ihht gjeldende smittevernregler, vil møtet bli avholdt digitalt. Styret vil ta stilling til dette på siste styremøte før årsmøtet (to uker i forkant av årsmøtet)


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. mai 2021 (to uker før årsmøtet) til post@stavangerhockey.no. Henvendelse merkes med «sak til årsmøtet»
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én-1 uke før årsmøtet på denne siden på www.stavangerhockey.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Hva bør man gjøre vedrørende årsmøtet?

 • Alle medlemmer i IHK Stavanger over 15 år kan stemme på årsmøtet. Sjekk at medlemskontingent er betalt (jmf det som står i innkallingen over). Er du ikke medlem i klubben, sender du en e-post til post@stavangerhockey.no og ber om å bli medlem samt få tilsendt medlemskontingent.
 • Valgkomiteen trenger gode kandidater til personer både i styret, kontrollkomiteen og disiplinærutvalget. Kandidater kan man sende til valgkomiteens leder Ragnhild Abercrombie
 • Hold av datoen, kom på årsmøtet og vær med å form klubbens framtid!

Saksdokumenter (blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet): 

 • Saksliste
 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Årsberetning for IHKS 2020
 • Revidert regnskap for 2020
 • Kontrollkomiteens beretning
 • Revisors beretning
 • Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
 • Styrets forslag til budsjett 2021 
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg oppdraget som revisor for idrettslaget
 • Valgkomiteens innstilling til styre
 • Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg
 • Styrets innstilling til valgkomité