Årsmøte – 22. mars 2022

Årsmøte

For å sikre at vi har tilstrekkelig stort lokale, samt effektivisere oppstarten av møte med godkjennelse av stemmeberettigede, ber vi om påmelding til årsmøtet. Påmelding gjøres ved å følge linken i knappen under. Påmelding må skje senest to dager før årsmøtet.

Fristen for påmelding har nå gått ut, og linken er derfor fjernet.

Stavanger 17.02.2022

Til medlemmene i IHK Stavanger. 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey).

Årsmøtet i IHKS avholdes den 22. mars 2022, 17:30. Møtet er lagt til Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger. Pga kapasitetsproblemer på hotellet, blir årsmøtet flyttet til Telia-Lounge, DNB-Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger.

Hvis årsmøtet ikke lar seg gjennomføre som fysisk møte ihht gjeldende smittevernregler, vil møtet bli avholdt digitalt. Styret vil ta stilling til dette på siste styremøte før årsmøtet (to uker i forkant av årsmøtet)


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars 2022 (to uker før årsmøtet) til post@stavangerhockey.no. Henvendelse merkes med «sak til årsmøtet»
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én-1 uke før årsmøtet på denne siden.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Hva bør man gjøre vedrørende årsmøtet?

  • Alle medlemmer i IHK Stavanger over 15 år kan stemme på årsmøtet. Sjekk at medlemskontingent er betalt (jmf det som står i innkallingen over). Er du ikke medlem i klubben, sender du en e-post til post@stavangerhockey.no og ber om å bli medlem samt få tilsendt medlemskontingent.
  • Valgkomiteen trenger gode kandidater til personer både i styret, kontrollkomiteen og disiplinærutvalget. Kandidater kan man sende til valgkomiteens leder Jan Arild Sørbø
  • Hold av datoen, kom på årsmøtet og vær med å form klubbens framtid!

Saksdokumenter (blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet): 


Protokoll årsmøte