Avviksmelding

Fyll inn skjema
Hvis du ønsker å være anonym så må du ikke fylle ut  du navn og e-postfeltet.

Dato (obligatorisk)

Ønsker å være anonym (obligatorisk)
NeiJa

Ditt navn

E-postadresse

Saken gjelder (obligatorisk)
HMS/SikkerhetDisiplinærsakTrivselssakAnnet

Beskrivelse