Avviksmelding

Fyll inn skjema
Hvis du ønsker å være anonym så må du ikke fylle ut  du navn og e-postfeltet.

  Dato (obligatorisk)

  Ønsker å være anonym (obligatorisk)
  NeiJa

  Ditt navn

  E-postadresse

  Saken gjelder (obligatorisk)
  HMS/SikkerhetDisiplinærsakTrivselssakAnnet

  Beskrivelse