Busstransport med Ingvars Reiser

Hockeybussen cut

Stavanger Hockey samarbeider med Ingvars Reiser for å holde lagenes reisekostnad nede.

ingvars-reiserHockeybussen er et resultat av vårt samarbeid.
I denne forbindelsen tilbyr vi å kjøre de lokale og tilreisende lagene med turbussene våre.

For mer informasjon og pris ta kontakt med Ingvars Reiser på tlf. 915 70 336, eller på post@ingvarsreiser.no

Se også http://ingvarsreiser.no.