EkstraSkill

hfo

Påmelding for sesongen 2020/21

Det vil også i år bli mulighet for klubbens medlemmer i aldersgruppene U8 – U13 å plusse på sin normale treningsmengde med en ekstra «skill trening». Denne treningen vil være på tvers av årsklassene (U8 – U10, U11 – U13), og vil i hovedsak bestå av individuell trening. I tillegg vil man legge til ulike former for spillrelaterte øvelser for å styrke bl.a. spillforståelsen.

Disse treningsøktene vil bli gjennomført i helg, men fordi vi ikke har mulighet til å legge faste treningstider før alle kampene er fastsatt, kan man foreløpig ikke si noe mer konkret om dag eller klokkeslett. Vi vil tilstrebe å ha dette klart 3 uker fram i tid gjennom hele sesongen.

Ønsker man dette ekstratilbudet betaler man et tilleggsbeløp på 2000,- for hele sesongen, og man har da fri tilgang til disse treningene. Ønsker man å delta på denne ordningen registrerer du deg på linken under. Man vil dessverre ikke få tilbakebetalt hele eller deler av beløpet selv om man slutter eller har lavt oppmøte gjennom sesongen.

Trenerne til X-skills er hentet fra klubbens egne rekker, men hvem som kommer vil være avhengig av hvem som er tilgjengelig.

  • Daniel Vatne
  • David Laszlo
  • Tomasz Rostkowski
  • Tore Vikingstad
  • Pål Gulbrandsen

For spørsmål kan dere henvende dere til Daniel Vatne.

daniel@stavangerhockey.no