Foreldreinfo

hockeycamp 2013Kjære Hockeyforeldre!

Først vil vi takke dere for å velge ishockey og Stavanger Hockey som aktivitet for barna!

Men hva har barna i vente? Og hva skal dere og barna forvente? Hva innebærer det å ha barn i Stavanger Hockey? Vi skal prøve å gi noen svar. Med henvisning til det amerikanske begrepet «Hockeymums» kan vi med en gang understreke at Hockeyforeldre ikke er som andre foreldre. Uten dere hadde ikke ishockey eller Stavanger Hockey eksistert!

Vi skal være en trygg og kjekk klubb for barn og unge. Her skal alle ha det gøy, og få lov til å utfolde sine talenter og utvikle seg som hockeyspillere på egne premisser.

Stavanger Hockey er organisert under Norges Hockeyforbund og Norges Idrettsforbund. Det vil si at i retter oss etter de prinsippene, lover og reglene som gjelder for idrettslag i Norge. Som Norges desidert største hockeyklubb er vi en breddeklubb for barn og unge. Det vil si at vi skal være åpne for alle som vil spille ishockey, og alle skal få like muligheter til utvikling og spilletid. Vi har adoptert fullt og helt idrettens bestemmelser for barneidrett.

Ishockey er en liten idrett i Norge, og vi har ingen spillere å miste. Når også all idrettsforskning og erfaring viser at de som blir de beste spillerne på sikt ofte ikke viser seg fram før langt oppi tenårene, har vi valgt å videreføre breddesatsingen og spillerutvikling videre oppover i årsklassene, slik at alle som ønsker å delta skal ha et tilbud.

Hva innebærer det å være hockeyforeldre?

For det første masse godt humør og treningsiver på vegne av barna. Ishockey krever mange ferdigheter som skal utvikles samtidig, både individuelt og lagmessig, og ikke minst sosialt.

Ishockey er en ganske krevende idrett når det gjelder apparatet rundt lagene. Det er mange enkeltoppgaver som må løses men som hver for seg ikke tar så mye tid. Vi håper derfor at flest mulig foreldre er med og hjelper laglederne med ulike funksjoner i forbindelse med kamper og trening. Vi kan love dere mange gode vennskap og stor entusiasme tilbake!

Sikkerhet og oppførsel – felles holdninger

Ishockey er en av de sikreste og mest utviklende idretter som finnes, ref. bl.a idrettslege og professor Ingar Lereim. Men dette forutsetter at reglene for oppførsel og sikkerhetsutstyr følges. Innen ishockey er det nulltoleranse for farefullt spill og uønsket adferd, fordi dette kan føre til alvorlige situasjoner. Samtidig er også hockey svært utviklende for selvdisiplin og god adferd hos barn og unge. Vi vil prøve å lære de unge å takle motgang konstruktivt, og ta det ut på enda bedre prestasjoner sportslig sett, men dette forutsetter lojalitet og samarbeid også fra dere foreldre. Dette innebærer blant annet å støtte dommere og lagledere i deres arbeid, og hjelpe barna til å takle frustrasjon og forstå dommeravgjørelser.

Ishockey ser ut som en «tøff» idrett utad, men internt i lagene, i klubben og også sammen med motspillere er vi en stor familie som skal trives sammen og støtte hverandre. Lykkes vi med det har barna venner og et nettverk for livet.

Hvilke krav kan og bør dere stille til klubben?

I tillegg til at klubben skal være et trygt og flott sted for barna deres, og drives etter gode breddeidretts-prinsipper, skal vi være en så veldrevet klubb som overhodet mulig. Vi skal planlegge i god tid. Vi skal gi dere foreldre god og korrekt informasjon, ha foreldremøter, ta initiativ til sosiale sammenkomster i tillegg til den sportslige aktiviteten. Og siden ishockey kan være en dyr idrett, skal vi jobbe for å få ned foreldreandelen på reiser og utstyr, slik at flest mulig har mulighet til å delta.