Foreldrerollens 15 bud

1. Sett deg inn i målsettingen for virksomheten til Stavanger Hockey. Dette kan gi svar på om du vil delta eller ikke med ditt barn.

2. Foreldreambisjoner kan lett bli en fallgrop for spilleren. En viktig del av utviklingen som ishockey spiller er å takle egen hverdag: Kommunikasjon med lederen, dag/uke planlegging og vedlikehold av ishockey utstyr.

3. Støtt ditt barn og lederen for laget. Problemer løses best gjennom å kommunisere med trener/ledere for laget uten at spilleren er med. Splittelsen mellom leder og foreldregruppe går alltid utover de unge.

4. La de unge få oppleve sin hockey på egen hånd. (så langt det er mulig).

5. Holdninger og vurderinger er viktige. Ditt barn får naturligvis lære seg respekt og rent spill, viktigheten av kameratskap og positivt idrettslig levesett. Vær positiv i dine tilbakemeldinger, til barnet, til lagledelse og dommere, og til konkurrerende lag!

6. Oppfostre dine barn så de i sitt idrettsmiljø våger å uttrykke og vise følelser. Skuffelser kan da håndteres på en skikkelig måte. Og lær de å ta ut skuffelser i enda bedre prestasjoner!

7. Elsk ditt barn som det er. Uten krav til prestasjoner, vær positiv og LYTT til tanker om spillet, kameratene og lederne. Barn vil ha noe å fortelle når de kommer hjem.

8. Se til at dere i laget blir enige om normer og regler som er viktige for deres barns utvikling som mennesker og ishockeyspillere.

9. Støtt dommerne i deres vanskelige og viktige rolle som kampleder. Få barna til å forstå dommerens situasjon,
og respektere dommeravgjørelsene og komme videre!

10. Press aldri frem resultater under kamper! Utvikling av ishockeyspillere er en lang prosess! Hver spiller er unik!

11. Varier ditt barns deltakelse i idrett gjennom hele oppveksten. Variasjon er bedre innlæring.

12. Tenk på at ditt barn som deltar i Stavanger Hockey får oppleve:
– Felleskap
– Utvikling av ferdigheter
– Spenning
– Konkurranse/fremgang
– Fysisk form
– Utløp for energi

13. Under trening lærer man seg nye ferdigheter. Under kamp praktiserer spilleren kunnskapen. Overvurder aldri kampenes betydning under ungdomsperioden.

14. Informer deg om treneres prinsipper når det gjelder laguttak.

15. Sørg for at ditt barn spiser rett mat og hviler tilstrekkelig. Støtt ditt barn i skole og idrett.

Ha det kjekt med Hockey også som foreldre!