Gutter 2007

Hovedlagleder

Alistair Macleod
imacleo@online.no
912 42 069

Hovedtrener

David Laszlo
david@stavangerhockey.no

412 78 217

Assisterende Hovedtrener

Kjetil Pettersen
kjetil.pettersen@oilers.no
474 76 939

Materialforvalter

Ståle Folkvord
stale.folkvord@bilglassgruppen.no
483 15 181

Slipere

Christian Hjelmås
Christian.hjelmaas@lyse.net
992 47 100

Ståle Folkvord
stale.folkvord@bilglassgruppen.no
48315181

Kasserer

Randi Pettersen
Randi.n.pettersen@gmail.com
918  21 549

Sosialt ansvarlig

Vibeke Landmark
vibeke.landmark@lyse.net
412 31 920

Bankkontonummer 32016589437