Helgecamp uke 24 (13.-14. juni)

scamp

Campen er nå avsluttet.

Campen er for gutter og jenter født 2009, 2008, 2007, 2006 og 2005. Det vil være 4 grupper med mulighet for 20 personer i hver gruppe. Her vil prinsippet om «førstemann til mølla» benyttes, og klubben forbeholder seg også retten til å justere på gruppene i forhold til alder for å få optimal utnyttelse av istiden. Hver gruppe vil få to isøkter daglig samt off ice. Det legges opp til komprimerte dager for hver gruppe slik at man ikke trenger å bo i hallen hele helgen. Mer informasjon i forhold til praktisk gjennomføring og håndtering av smittevernregler mm, blir oppdatert på denne siden samt sendt til de aktuelle deltakerne.

Påmeldingsskjema

Program

Gruppeoversikt

Pris: 1500,-

Trenere: Daniel Vatne, David Laszlo, Tomasz Rostkowski, Mattias Aspenström m.fl.

Retningslinjer og regler vedrørende Covid-19, NIHF og DNB-Arena

I tillegg til retningslinjene fra NIHF  (https://www.hockey.no/tema/Koronavirus-trening/nihfs-nye-koronavettregler/) har DNB-Arena følgende regler:

  • Ingen foreldre har tilgang til DNB Arena. Det er strenge regler for hvor mange som kan være i anlegget. Det eneste unntaket er i nødstilfelle, og da vil foreldre bli kontaktet.
  • Hvis en deltaker ikke følger gjeldende smittevernregler og dermed setter andre deltakere i unødvendig fare, vil vedkommende bli bortvist for resten av campen
  • Deltakerne benytter inngangen som juniorene benytter til sine garderober. Alle spillere fra gruppe 1 må forlate isflaten før noen fra gruppe 2 kan komme inn på området osv.
  • Spytting er forbudt.
  • Ingen deltakere skal ta på andres utstyr
  • Hvis en deltaker må benytte toalettet i løpet av helgen vil utvalgte toaletter være tilgjengelige. Antibac vil være tilgjengelig på utsiden og en sprayflaske for desinfisering vil være tilgjengelig ved toalettet. Deltaker skal igjen benytte Antibac før de kommer inn i arenaen, og en trener/ass. trener vil desinfisere toalettet, vasken og dørhåndtaket når deltakeren er ferdig.
  • Det er ikke tilgjengelige garderober, men deltakerne kan skifte ved stoler som er tilgjengelige. Bagger kan bli liggende ved stolen. Svettetøy skal ikke ligge løst, og dette skal derfor være på under hele campen, også under barmarkstreningen.

Kommende camper

Ut over sommeren planlegges det også for ytterligere camper. Mer informasjon samt påmelding, vil komme fortløpende etter hvert som detaljene foreligger. Det er beklagelig at informasjonen kommer sent ut, men det er spesielle tider, og det pga mye usikkerhet rundt gjeldende smittevernregler, tilgang til haller, tilgjengelig is mm har det ikke vært mulig å planlegge på samme måte som tidligere. Følgende camper er under planlegging:

  • 22. – 27. juni – her ligger nå påmelding ute
  • Det planlegges også for camper i uke 32 og 33