HFO / Akademi / X-skills

Stavanger Hockey

Påmeldingene for sesongen 2021/22 er nå stengt. Påmelding for sesongen 2022/23 vil bli åpnet nærmere sommeren.


HFO-BARMARK

Isen blir nå fjernet, også i DNB-Arena, og HFO kan derfor ikke opprettholdes som planlagt med istreninger helt fram til skoleslutt.

Vi har imidlertid fått tak i treningstid i Forum Expo, og ønsker derfor å tilby Barmarks-HFO fram til skoleslutt i uke 25. Man blir kun fakturert for det antall ganger man deltar, og dette vil bli fakturert i etterkant av hver måned. Invitasjoner vil sendes ut via Spond. De som er interesserte kan sende en e-post til post@stavangerhockey.no og be om å bli registrert på HFO-barmark. Dette gjelder spillere født 2014 – 2010

Sted: Forum Expo. Vi har ikke tilgang til hallen utover tildelt tid, og det er derfor ikke mulig komme lenge før, eller bli igjen lenge etter, treningen. Enkelte dager er hallen stengt pga messer. Her vil vi tilby utendørs aktivitet hvis været tillater det. 

Innhold: Lagspill (innebandy mm) og ulike former for grunnlagstrening (styrketrening, utholdenhet, koordinasjon osv). All aktivitet skal være lekbasert, men med mening. Er været fint, kan enkelte aktiviteter også utføres utendørs.

Tidspunkt: 14:15 – 15:45

Pris: 75,- pr gang (blir fakturert samlet ved månedsslutt mai og juni)

Bespisning: Vi har ikke tilgang til samme fasiliteter som i Stavanger Ishall, men vil ha snack (frukt mm) tilgjengelig til alle treninger. 


HFO

GENERELT

For å gi et bredest mulig tilbud til flest mulig hockeyspillere i området, tilbyr Stavanger Hockey sin hockeyfritidsordning for årsklassene U8 og eldre. U8 vil imidlertid ikke kunne begynne før etter nyttår det aktuelle året. Spillere fom U14 henvises i utgangspunktet til akademiet, men har anledning til å delta på HFO hvis dagene ikke passer, eller man ikke får plass på akademiet.

Tilbudet er tiltenkt medlemmer i Stavanger Hockey, og hvis det ikke er flere ledige plasser, vil disse bli prioritert. Spillere for andre klubber kan også delta, men må sende en henvendelse til IHKS v/styret for godkjennelse.

Mer informasjon om målsetning og innhold kan du lese her

TRENERE

  • Sinja Paurat
  • Daniel Vatne
  • Tomasz Rostkowski
  • Jouni Kunnas

ASSISTENT TRENERE

  • Christian Wetteland
  • Silje Gundersen
  • Malin Årdal
  • Emilie Olsen
  • Håvard Bøe

PRISER

  • 1 dag i uken: 700,-
  • 2 dager i uken: 1300,-
  • 3 dager i uken: 1700,-
  • 4 dager i uken: 2000,-
  • 5 dager i uken: 2300,-

For de som ikke er medlemmer i Stavanger Hockey, kommer det et tillegg på 200,- pr dag (se punkt om godkjennelse for deltakelse).

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom HFO og Akademi.

Faktura vil bli sendt ut som forskudd hver måned gjennom klubbens medlemssystem.

Det er ingen refusjon i de månedene med ferier. For å lette det administrative arbeidet, har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

KONTAKTPERSONER

Sportslig ansvarlig: Sinja Paurat, sinja@stavangerhockey.no, 458 81 834

Administrativ ansvarlig: Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277

Utstyrsskap i hallen: Det er Stavanger Ishall og ikke Stavanger Hockey som administrerer disse skapene. Spørsmål om disse skapene kan rettes til Arnfinn Olsen i Stavanger Ishall.


AKADEMIET

Akademiet er nå fulltegnet, men man kan registrere seg på venteliste ved å følge linken på knappen over.

GENERELT

SHA er et tilbud for de spillerne som ønsker det lille ekstra. Dette er et treningstilbud utenom ditt eget lag, med fokus på utvikling av individuelle ferdigheter. SHA skal se individets behov, og er derfor delt inn i to forskjellige kategorier.

Gruppe 1 kalles utviklingsgruppa og vil bestå av spillere som er opptatt av egen utvikling, og som ønsker å trene mer. Disse spillerne bør ha en målsetning om å kjempe seg inn akademigruppa. Utviklingsgruppa er for spillere i alderstrinn U14-U16 og er en åpen påmeldingsgruppe. Påmelding gjøres på linken over. Utviklingsgruppa vil etter jul åpnes for neste års U14 spillere.

Gruppe 2 kalles akademigruppa, og vil bestå av spillere som Stavanger Hockey identifiserer som meget gode ambassadører for klubben. Dette gjelder både på og utenfor is. Akademigruppa er for spillere i alderstrinn U14-U16, og vil bestå av spillere som SH mener markerer seg vesentlig i sine respektive lag.

Mer informasjon om målsetning og innhold kan du lese her

TRENERE

  • Daniel Vatne
  • Sinja Paurat

PRISER

  • 1 dag i uken: 700,-
  • 2 dager i uken: 1300,-
  • Fys kommer i tillegg

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom HFO og Akademi.

Faktura vil bli sendt ut som forskudd hver måned gjennom klubbens medlemssystem.

Det er ingen refusjon i de månedene med ferier. For å lette det administrative arbeidet, har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

KONTAKTPERSONER

Sportslig ansvarlig: Daniel Vatne, daniel@stavangerhockey.no, 412 48 191

Administrativ ansvarlig: Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277


X-SKILLS

GENERELT

Tilbudet er for aldersgruppene U8 – U13. Denne treningen vil være på tvers av årsklassene (U8 – U10, U11 – U13), og vil i hovedsak bestå av individuell trening. I tillegg vil man legge til ulike former for spillrelaterte øvelser for å styrke bl.a. spillforståelsen.

Disse treningsøktene vil bli gjennomført i helg, men fordi vi ikke har mulighet til å legge faste treningstider før alle kampene er fastsatt, kan man foreløpig ikke si noe mer konkret om dag eller klokkeslett. Vi vil tilstrebe å ha dette klart 3 uker fram i tid gjennom hele sesongen.

Mer informasjon om målsetning og innhold kan du lese her

TRENERE

Trenerne til X-skills er hentet fra klubbens egne rekker, men hvem som kommer vil være avhengig av hvem som er tilgjengelig.

PRISER

  • 2000,- for hele sesongen. Dette gir fri tilgang til alle øktene og man velger selv hva man ønsker å delta på.

KONTAKTPERSONER

Sportslig ansvarlig: Tomasz Rostkowski, tomasz@stavangerhockey.no, 925 51 189

Administrativ ansvarlig: Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277