HFO – Hockeyfritidsordning

hfo

David Laszlo er HFO-ansvarlig. Sportsplan for HFO blir revidert årlig i forkant av hver sesong. Det kan derfor komme justeringer i forhold til forrige sesong.

Påmelding:

Gjøres ved å fylle ut Påmeldingsskjema. Påmeldingen er nå å anse som bindende, men vi vil være fleksible når det gjelder endringer av dager ol når man får den totale oversikten over timeplanen på skolen ol.

HFO-for hvem?

For å gi et bredest mulig tilbud til flest mulig hockeyspillere i området, tilbyr Stavanger Hockey sin hockeyfritidsordning for årsklassene U8 og eldre. U8 vil imidlertid ikke kunne begynne før etter nyttår 2021. Spillere fom U14 (f. 2007) henvises i utgangspunktet til akademiet, men har anledning til å delta på HFO hvis dagene ikke passer, eller man ikke får plass på akademiet.

Tilbudet er tiltenkt medlemmer i Stavanger Hockey, og hvis det ikke er flere ledige plasser, vil disse bli prioritert. Spillere for andre klubber kan også delta, men må sende en henvendelse til IHKS v/styret for godkjennelse.

En forutsetning for deltakelse er at man klarer å følge punktene nevnt under.

Regler:

Alle som deltar på HFO er underlagt de samme reglene som gjelder for medlemmer i Stavanger Hockey. Brudd på disse reglene kan føre til at man mister tilbudet om videre HFO, eller blir utestengt for en periode. Reglene vil bli gjennomgått med barna, og det vil bli gitt foreldreinformasjon der dette også vil komme klart fram. Ved utestengelse betaler man ikke for den perioden man er utestengt. Vi holder til i til dels uoversiktlige lokaler, slik at vi er avhengig av at barna kan forholde seg til det området som er definert til aktiviteten. Det er ikke klubbens ansvar å fotfølge deltakere som ikke klarer å forholde seg til dette.

Det er en klar forventning om at deltakere kan håndtere og ta på seg utstyret selv. Det vil være voksne i garderoben, men det er ikke kapasitet til å hjelpe til med påkledning. Hvis spilleren ikke klarer dette, er han/hun heller ikke å anse som moden for HFO, men er hjertelig velkommen tilbake når disse ferdighetene er på plass.

Foreldre har ikke tilgang til garderobene eller fellesområdene der barna oppholder seg (f.eks. varmestuen) i HFO-tiden. Basert på erfaring er det også en sterk anbefaling om at foreldre ikke henger langs vantet under selve istreningen. Hvis dette, av ulike årsaker, er en nødvendighet, er det fint om dette avtales med HFO-ansvarlig.

Sesongens lengde:

 • Første HFO-dag sesongen 2019/20: Mandag 17. august 2020
 • Det er garantert istid ut april.
 • Det vil bli gitt tilbud om «barmarks-HFO» hvis isen fjernes etter april og fram til sommeren.
 • Det er ikke HFO i skolens ferier eller andre helligdager. I sommer- vinter- og høstferie vil det bli arrangert camper på dagtid. Her vil de som er tilknyttet HFO få fortrinnsrett på deltakelse.

Innhold:

 • 13:30: Oppstart med tilbud om brødmat i varmestuen. Vi vil prøve å skape et sosialt miljø i varmestuen hvor deltakerne kan spille bordhockey, brettspill og prate. Dersom det er ønske om å gjøre lekser, har vi mulighet til å tilby et stilleområde. Garderobene åpnes 30 min for istrening. En trener vil være til stede i garderoben fram til istreningen begynner.
 • 14:30 – 15:30: Trening for den en gruppe.
 • 14:45 – 15:45: Trening for den andre gruppen.

HFO-ordningen har dermed varighet fra 13:30-16:00. Før og etter dette har trenerne andre oppgaver i klubben, og har ikke mulighet til å ha ansvar for barna.

Ukeprogram:

 • Kommer

Utstyr: Fullt utstyr er obligatorisk.

Trenere:

 • Daniel Vatne, Tomasz Rostkowski og David Laszlo. David Laszlo vil ha hovedansvar for HFO og være tilstede alle 5 dagene i uken. Det vil bli lagt opp til at det skal være minst to trenere på hver isflate. I tillegg vil det være personer tilgjengelig utenfor isen under trening.

Istrening:

 • Spillerne må selv komme seg til hallen, og ha med seg det utstyret som trengs på isen. Fullt utstyr på isen er obligatorisk, og barnet må kunne kle seg selv. Noen av de yngste vil trenge hjelp til å stramme skøytene, men bortsett fra dette, må de klare resten av påkledningen.
 • Off ice-trening: Innesko eller rene joggesko som ikke sverter. Ellers normalt treningstøy.
 • Spillerne må ha med seg vannflasker til drikke før, og under trening.

 Priser pr måned pr barn:

 • 1 dag i uken: 700,-
 • 2 dager i uken: 1300,-
 • 3 dager i uken: 1700,-
 • 4 dager i uken: 2000,-
 • 5 dager i uken: 2300,-

For de som ikke er medlemmer i Stavanger Hockey, kommer det et tillegg på 100,- pr dag (se punkt om godkjennelse for deltakelse).

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom HFO og Akademi.

Faktura vil bli sendt ut hver måned gjennom klubbens medlemsystem.

Det er ingen refusjon i de månedene med ferier. For å lette det administrative arbeidet, har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

Forsikring:

Vår aktivitet blir dekket gjennom NIF sine forsikringer. Barn under 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap i klubben. Barn over 12 betaler egen lisens til forbundet og er forsikret gjennom denne.

Kontakt:

Sportslig ansvarlig HFO:

Administrativ ansvarlig:

Utstyrsskap i hallen: Det er Stavanger Ishall og ikke Stavanger Hockey som administrerer disse skapene. Spørsmål om disse skapene kan rettes til Arnfinn Olsen i Stavanger Ishall.