HFO – Hockeyfritidsordning

hfo

David Laszlo er HFO-ansvarlig. Sportsplan for HFO blir revidert årlig i forkant av hver sesong. Det vil derfor komme justeringer i forhold til forrige sesong.

Påmelding sesongen for sesongen 2019/2020

HFO-for hvem?

For å gi et tilbud om mer trening til flest mulig hockeyspillere i området, ønsker Stavanger Hockey å utvide sitt tilbud om hockeyfritidsordning til kommende sesong til å bli et mer fullverdig etter-skoletilbud. Tilbudet gjelder fom U8 tom U13. Spillere fom U14 (f. 2006) henvises til akademiet, men har anledning til å delta på HFO hvis dagene for akademiet ikke passer, eller man ikke får plass. Man trenger i utgangspunktet ikke være medlem i klubben eller tilknyttet lag for å delta (se egne priser for de som ikke er medlemmer av klubben), men man må kunne klare å forholde seg til forventninger og regler som nevnt under. Hvis det ikke er ledige plasser blir klubbmedlemmer med lagtilhørighet prioritert.

Regler:

Alle som deltar på HFO er underlagt de samme reglene som gjelder for medlemmer i Stavanger Hockey. Brudd på disse reglene kan føre til at man mister tilbudet om videre HFO, eller blir utestengt for en periode. Reglene vil bli gjennomgått med barna, og det vil bli gitt foreldreinformasjon der dette også vil komme klart fram. Ved utestengelse betaler man ikke for den perioden man er utestengt. Vi holder til i til dels uoversiktlige lokaler, slik at vi er avhengig av at barna kan forholde seg til det området som er definert til aktiviteten. Det er ikke klubbens ansvar å fotfølge deltakere som ikke klarer å forholde seg til dette. Det er også en forventning om at deltakere kan ta på seg utstyret selv. Det vil være voksne i garderoben, men det er ikke kapasitet til å hjelpe til med påkledning.

Sesongens lengde:

  • Første HFO-dag sesongen 2019/20: Mandag 19. august 2019
  • Det er garantert istid ut mars, men det jobbes med å forlenge dette til i alle fall april, forhåpentlig lenger.
  • Det er tilgang til Inline-dekke i Siddishallen etter at isen er tatt i hallene på Forum.
 • Det er ikke HFO i skolens ferier eller andre helligdager. I sommer- vinter- og høstferie vil det bli arrangert camper på dagtid. Her vil de som er tilknyttet HFO få fortrinnsrett på deltakelse.

Innhold:

 • 13:30: Oppstart med tilbud om brødmat i varmestuen. Vi vil prøve å skape et sosialt miljø i varmestuen hvor deltakerne kan spille bordhockey, brettspill og prate. Dersom det er ønske om å gjøre lekser, har vi mulighet til å tilby et stilleområde. Garderobene åpnes 30 min for istrening. En trener vil være til stede i garderoben fram til istreningen begynner.
 • 14:30 – 15:30: Trening for den en gruppe.
 • 14:45 – 15:45: Trening for den andre gruppen.

HFO-ordningen har dermed varighet fra 13:30-16:00. Før og etter dette har trenerne andre oppgaver i klubben, og har ikke mulighet til å ha ansvar for barna.

Ukeprogram:

 • Mandag: individuell skillstrening og spilløvelser med Tomasz, Sebastian og David i tillegg til en egen målvaktsgruppe med Fredrik.
 • Tirsdag: Individuell skillstrening. De yngste har Daniel og Sebastian mens de eldste jobber med Tomasz og David
 • Onsdag: Begge grupper har stasjonsbasert trening og spilløvelser. Thomas og Malin leder den yngste gruppen. Milla er med fra U21-laget.
 • Torsdag: Daniel gjennomfører skøyteteknikk for alle interesserte. Normal assistert av Wiktor og David. Thomasz og Sebastian jobber med spilløvelser og det å skåre mål med resten av gruppen.
 • Fredag: Dette er vår spilldag. Thomas og Malin har varierte ferdighet- og spillrelaterte øvelser for de yngste, emns Tomasz og Sebastian har konkurranse på full is med de eldste. Milla hjelper til også på fredager.

Litt avhengig av kamper i GET-ligaen vil Jeppe Meyer være med tirsdager og torsdager.

Spesialtilbud – SHA i HFO: Mandager 14:45-15:45 i Siddishallen åpnes det opp for at gutter og jenter født 2007, som ønsker det lille ekstra, kan delta på et SHA-opplegg i HFO-regi. Eksisterende deltakere i rett årsklasse kan velge dette som en av sine dager på HFO, mens nye deltakere kan melde seg på HFO på vanlig måte. Det vil være et tak på ca 20 spillere for denne gruppen, og ved for stor pågang vil trenerne ta kontakt med enkeltspillere for å se om man kan tilpasse tilbudet.

Utstyr: Fullt utstyr er obligatorisk.

Trenere: David Laszlo vil ha hovedansvar for HFO og være tilstede alle 5 dagene i uken. Det vil bli lagt opp til at det skal være minst to trenere på hver isflate. I tillegg vil det være personer tilgjengelig utenfor isen under trening.

 • Istrening: Spillerne må selv komme seg til hallen, og ha med seg det utstyret som trengs på isen. Fullt utstyr på isen er obligatorisk, og barnet må kunne kle seg selv. Noen av de yngste vil trenge hjelp til å stramme skøytene, men bortsett fra dette, må de klare resten av påkledningen.
 • Off ice-trening: Innesko eller rene joggesko som ikke sverter. Ellers normalt treningstøy.
 • Spillerne må ha med seg vannflasker til drikke før, og under trening.

 Priser pr måned pr barn:

 • 1 dag i uken: 700,-
 • 2 dager i uken: 1300,-
 • 3 dager i uken: 1700,-
 • 4 dager i uken: 2000,-
 • 5 dager i uken: 2300,-

For de som ikke er medlemmer i Stavanger Hockey, kommer det et tillegg på 100,- pr dag.

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom HFO og Akademi.

Faktura vil bli sendt ut hver måned gjennom klubbens medlemsystem.

Det er ingen refusjon i de månedene med ferier. For å lette det administrative arbeidet, har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

Forsikring:

Vår aktivitet blir dekket gjennom NIF sine forsikringer. Barn under 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap i klubben. Barn over 12 betaler egen lisens til forbundet og er forsikret gjennom denne.

Påmelding:

Gjøres ved å fylle ut Påmeldingsskjema. Påmeldingen er nå å anse som bindende, men vi vil være fleksible når det gjelder endringer av dager ol når man får den totale oversikten over timeplanen på skolen ol.

Kontakt:

Sportslig ansvarlig HFO:

Administrativ ansvarlig:

Utstyrsskap i hallen: Det er Stavanger Ishall og ikke Stavanger Hockey som administrerer disse skapene. Spørsmål om disse skapene kan rettes til Arnfinn Olsen i Stavanger Ishall.