HFO – Hockeyfritidsordning

hfo

David Laszlo er HFO-ansvarlig. Sportsplan for HFO blir revidert årlig i forkant av hver sesong. Det vil derfor komme justeringer i forhold til forrige sesong.

Påmelding sesongen for sesongen 2019/2020

HFO-for hvem?

For å gi et tilbud om mer trening til flest mulig hockeyspillere i området, ønsker Stavanger Hockey å opprettholde sitt tilbud om hockeyfritidsordning til kommende sesong. Man trenger ikke være medlem i klubben eller tilknyttet lag for å delta (se egne priser for de som ikke er medlemmer av klubben). Hvis det ikke er ledige plasser blir klubbmedlemmer med lagtilhørighet prioritert.

Regler:

Alle som deltar på HFO er underlagt de samme reglene som gjelder for medlemmer i Stavanger Hockey. Brudd på disse reglene kan føre til at man mister tilbudet om videre HFO, eller blir utestengt for en periode. Reglene vil bli gjennomgått med barna, og det vil bli avholdt foreldremøte ved oppstart der dette også vil være et tema. Ved utestengelse betaler man ikke for den perioden man er utestengt. Vi holder til i til dels uoversiktlige lokaler, slik at vi er avhengig av at barna kan forholde seg til det området som er definert til aktiviteten.

Sesongens lengde:

  • Første HFO-dag sesongen 2019/20: 15. august 2019
  • Sesongen 2018/19 har HFO tilgjengelig istid fra 20. august 2018 – 12. april 2019. Fra 23. april 2019 og fram til skoleslutt har HFO tilgang til inlinegulvet i Siddishallen
 • Det er ikke HFO i skolens ferier eller andre helligdager. I sommer- vinter- og høstferie vil det bli arrangert camper på dagtid. Her vil de som er tilknyttet HFO få fortrinnsrett på deltakelse.

Innhold:

 • 13:30: Oppstart med tilbud om brødmat i varmestuen. Vi vil prøve å skape et sosialt miljø i varmestuen hvor deltakerne kan spille bordhockey, brettspill og prate. Dersom det er ønske om å gjøre lekser, har vi mulighet til å tilby et stilleområde. Garderobene åpnes 30 min for istrening. En trener vil være til stede i garderoben fram til istreningen begynner.
 • 14:30 – 15:30: Trening for den en gruppe.
 • 14:45 – 15:45: Trening for den andre gruppen.

HFO-ordningen har dermed varighet fra 13:30-16:00. Før og etter dette har trenerne andre oppgaver i klubben, og har ikke mulighet til å ha ansvar for barna.

Program og sportslig innhold (kommer snart)


Utstyr:
Fullt utstyr er obligatorisk.

Trenere: David Laszlo vil ha hovedansvar for HFO og være tilstede alle 5 dagene i uken. Det vil bli lagt opp til at det skal være minst to trenere på hver isflate. I tillegg vil det være personer tilgjengelig utenfor isen under trening.

 • Istrening: Spillerne må selv komme seg til hallen, og ha med seg det utstyret som trengs på isen. Fullt utstyr på isen er obligatorisk, og barnet må kunne kle seg selv. Noen av de yngste vil trenge hjelp til å stramme skøytene, men bortsett fra dette, må de klare resten av påkledningen.
 • Off ice-trening: Innesko eller rene joggesko som ikke sverter. Ellers normalt treningstøy.
 • Spillerne må ha med seg vannflasker til drikke før, og under trening.

 Priser pr måned pr barn:

 • 1 dag i uken: 700,-
 • 2 dager i uken: 1200,-
 • 3 dager i uken: 1600,-
 • 4 dager i uken: 2000,-
 • 5 dager i uken: 2300,-

For de som ikke er medlemmer i Stavanger Hockey, kommer det et tillegg på 100,- pr dag.

Faktura vil bli sendt ut hver måned gjennom medlemsnett.

Det er ingen refusjon i de månedene med ferier. For å lette det administrative arbeidet, har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

Forsikring:

Vår aktivitet blir dekket gjennom NIF sine forsikringer. Barn under 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap i klubben. Barn over 12 betaler egen lisens til forbundet og er forsikret gjennom denne.

Påmelding:

Gjøres ved å fylle ut Påmeldingsskjema. Påmeldingen er nå å anse som bindende, men vi vil være fleksible når det gjelder endringer av dager ol når man får den totale oversikten over timeplanen på skolen ol.

Kontakt:

Sportslig ansvarlig HFO:

Administrativ ansvarlig:

Utstyrsskap i hallen: Det er Stavanger Ishall og ikke Stavanger Hockey som administrerer disse skapene. Spørsmål om disse skapene kan rettes til Arnfinn Olsen i Stavanger Ishall.