High Performance Camp uke 31, 2021

Hockey puck crossing red goal line. Close view

For eldre, mer erfarne spillere som ønsker seg mer krevende og kompetetive utfordringer, arrangerer IHKS to separate programmer med 3 dager på is (i DNB-Arena) og 2 dager off ice. Campen vil avsluttes med en konkurransedag/kampdag. Campen gjennomføres i uke 31 (2. – 7. august) 2021.

Hvert av programmene tilbyr 3 isøkter på hver av de 3 «isdagene». I tillegg til dette kommer kampdagen (lørdag). De to off ice dagene vil fokusere på styrke, hurtighet, agility og grunnleggende bevegelse.

I denne High Performance-campen vil vi ha flere trenere på hver treningsøkt for å optimalisere muligheten for personlig instruksjoner og konstruktiv feedback til spilleren. Fokusområder vil være intensiv skøyting og utvikling av hockeyferdigheter. Målet er å utvikle, samt gå i dybden på, skøyteteknikker, power skating, holdning og balanse, puckferdigheter, agility og spill-like ferdigheter. Alt vil skje under ledelse og veiledning fra vårt utmerkede, og høyt kvalifiserte trenerteam.

Barmarkstreningene vil bli komprimert for å gi muligheten til optimal restitusjon i en hektisk treningsuke.

Program 1: 60 deltakere totalt i grupper bestående av spillere født 2007 og 2008.

Ice: T-T-F. Off-ice M-O

Program 2: 60 deltakere totalt i grupper bestående av spillere født 2009 og 2010.

Istreninger: M-O-F. Off-ice: T-T

IHKS forbeholder seg retten til å plassere deltakerne i de ulike gruppene etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til målsetningen med campen.

Alle deltakerne vil få et varmt måltid hver dag i tillegg til frukt og annet påfyll av næring.

Priser mm:

 • 3000,- for hele uken.
 • Søskenmoderasjon på 1000,- fom søsken nr 2.
 • Deltakelse hele uken vil være en forutsetning, og det vil ikke være mulig å dele opp campen i halv uke eller enkeltdager.
 • Ved krav om refusjon av hele, eller deler, av kostnaden etter innbetaling må man legge fram legeerklæring.
 • Gjennomføringen vil bli ihht gjeldende smittevernsregler, og hvis disse reglene setter begrensing for enkeltes deltakelse, vil vedkommende ikke bli fakturert.

Program (trykk på linken)

Mindre justeringer kan forekomme

Grupper:

 • Gruppe 1 (født 2010)
 • Gruppe 2 (født 2009)
 • Gruppe 3 (født 2008)
 • Gruppe 4 (født 2007)

Trenere:

 • Daniel Vatne
 • Sinja Paurat
 • Tomasz Rostkowski m.fl

Spørsmål vedrørende campen kan rettes til Sinja Paurat – sinja@stavangerhockey.no

Sinja Paurat