High Performance – Sommercamp uke 32 (3. – 9. august)

scamp

For eldre, mer erfarne spillere som ønsker seg mer krevende og kompetetive utfordringer, arrangerer IHKS to separate programmer med 3 dager på is (i DNB-Arena) og 2 dager off ice. Campen vil avsluttes på søndag med en konkurransedag/kampdag.

Hvert av programmene tilbyr fire (4) timer på is hver av de 3 istreningsdagene, fordelt på to istreninger og en spilløkt. De to off ice dagene vil fokusere på styrke, hurtighet, agility og grunnleggende bevegelse.

I denne High Performance-campen vil vi ha flere trenere på hver treningsøkt for å optimalisere muligheten for personlig instruksjoner og konstruktiv feedback til spilleren. Fokusområder vil være intensiv skøyting og utvikling av hockeyferdigheter. Målet er å utvikle samt gå i dybden på skøyteteknikker, power skating, holdning og balanse, puckferdigheter, agility og spill-like ferdigheter. Alt vil skje under ledelse og veiledning fra vårt utmerkede, og høyt kvalifiserte trenerteam.

High Performance-campens barmarkstreninger ledes av Oilers sin fys.trener . Disse dagene vil bli komprimert for å gi muligheten til optimal restitusjon i en hektisk treningsuke.

Program 1: 60 deltakere totalt i grupper bestående av spillere født 2007 og 2006.

Istreninger: M-O-F. Off-ice: Ti-To

Program 2: 60 deltakere totalt i grupper bestående av spillere født 2009, 2008.

Ice: T-T-L. Off-ice O-F

IHKS forbeholder seg retten til å plassere deltakerne i de ulike gruppene etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til målsetningen med campen.

For å skape en kompetetiv arena vil 2 «lag» trene sammen i løpet av dagen for deretter å spille mot hverandre på kvelden. Hvert lag vil i tillegg ha mulighet til å spille i de tre andre gruppene i løpet av uken i en round robin. På søndag vill alle lagene spille finalespill basert på resultatene tidligere i uken.

Alle deltakerne vil få et varmt måltid hver dag i tillegg til frukt og annet påfyll av næring.

På tross av en camp med mange dager og mye innhold, har vi klart å presse ned prisen til 3500,- for hele uken. Det vil være søskenmoderasjon på 500,- fom søsken nr 2. Her vil imidlertid deltakelse hele uken være en forutsetning, og det vil ikke være mulig å dele opp campen i halv uke eller enkeltdager.

Påmeldingsskjema

Program:

Grupper:

Trenere:

 • Fys trener fra Oilers
 • Daniel Vatne
 • Pål Gulbrandsen
 • David Laszlo
 • Tomasz Rostkowski
 • Jørgen Forgaard
 • Henrik Holm (målvakt)
 • Fredrik Meling (målvakt)
 • Ena Nystrøm
 • Ingrid Holstad Berge
 • Robin Haglund
 • Jonas Slettebø Haugom
 • André Bjelland Strandborg