Hockeyskolen for ungdom

For påmelding for sesongen 2020/21 følger du denne linken!

Generelt:

Hockeyskolen for Ungdom (HSU) er for deg som har lyst til å lære å spille hockey selv om du av aldersmessige årsaker ikke passer inn i verken Skøyte- og Hockeyskolen for barn eller for voksne. Målgruppen vil i hovedsak være barn og unge fra 9 år og eldre. Dette vil være et tilbud om grunnopplæring i skøyte-/kølleteknikk og andre spesifikke hockeyferdigheter.

Vi har begrenset istid og vil kun ha mulighet til å ha en gruppe der alle er samlet uavhengig av alder på deltakere, men hovedtrener vil organisere treningen slik at dette ikke vil være et problem for deltakerne. Maks antall på denne gruppen er satt til 50 personer, og det vil bli gitt tilbud om istrening 2 ganger i uken.

Har man ambisjon om å fortsette fra HSU til lag, er det fullt mulig, men avklares med trener, sportssjef og/eller sportslig leder for aktuell aldersgruppe. Hvis dette ikke er avklart med ovennevnte, kan man ikke uten videre begynne å trene med aldersbestemte lag. 

Blir konklusjonen at man skal flyttes over til lag, men likevel fortsette på hockeyskolen for ungdom, vil det komme et tillegg i pris (se under vedrørende pris). Lagets treninger skal prioriteres i slike situasjoner.

Sesongen 2020/21 (med forbehold om endringer):

Treningstider: 

  • Torsdag 19:00 – 20:00 (Sørmarka Arena)
  • Søndager (Stavanger Ishall)

Erfaringsmessig vil det også bli gitt tilbud om enkelte ekstratreninger gjennom sesongen utover det som er oppsatt, ved ledig istid. 

Det er alltid en god huskeregel å holde seg oppdatert på stavangerhockey.no/treningstider for å få med seg eventuelle endringer.

Pris:

  • Treningsavgift: 2200,- (obligatorisk).
  • Medlemsavgift 400,- (obligatorisk, men en del har funksjoner i klubben som allerede gir gratis medlemskap).
  • Slipekort: 200,- (valgfritt, men gir muligheten for «fri» slip for hele sesongen).
  • Ved tilknytning til lag betales gjeldende treningsavgift til det aktuelle laget, i tillegg betaler man en tilleggsavgift på 800,-
  • Ved overflytting til lag i løpet av sesongen, betaler man mellomlegget mellom treningsavgiften for hockeyskolen og treningsavgiften for det aktuelle laget.

All fakturering vil skje via klubbens medlemsystem. Faktura vil bli sendt ut fortløpende etter påmelding. Påmeldingen er ikke gyldig før faktura er betalt. Hvis faktura ikke er betalt innen forfall går plassen videre til nestemann på ventelisten.

Nødvendig utstyr: Hjelm, skøyter, albuebeskyttere, leggskinn, kølle og hansker.

Anbefalt utstyr: Kom gjerne i fullt utstyr!

Forsikring: Medlemmer under 12 år er dekkes automatisk gjennom NIHF’s barneforsikring. Det jobbes mot NIHF og forsikringsselskap med en egen lisens for den eldre delen av gruppen. Gjennom lisens vil det da også ligge en forsikringsordning. Foreløpig ligger dette ansvaret på deltakeren. Man kan velge om man vil betale samme lisens som for mer aktive spillere, eller ordne med privat forsikring. En avklaring av dette skulle foreligge for flere sesonger siden, men NIHF har aldri fått på plass en løsning. Mer info om denne løsningen vil bli lagt ut når avtalen er på plass.

KONTAKTPERSON:

HOVEDTRENER: