Høstferiecamp 2021

hcamp

Stavanger Hockey arrangerer Hockey Camp i høstferien (Uke 41)

Det blir i år gjennomført to ulike tilbud, en Høstferiecamp for 2010 – 2013, og en Tema-Camp for 2008 – 2009.


Hovedtrenere fra alle gruppene er Sinja Paurat, Daniel Vatne og Pål Gulbrandsen. All aktivitet vil foregå i Stavanger Ishall.

HØSTFERIECAMP (for spillere født 2010 – 2013)

Det er plass til 50 utespillere. Deltakerne blir delt inn i 2 grupper. Gruppesammensetningen avhenger av påmelding pr. alderstrinn, men vi streber etter å lage homogene grupper med tanke på ferdigheter og modningsnivå.

Deltakerne får 2 istreninger samt off-ice daglig. Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene. Det vil også være frokost tilgjengelig alle dager.

Fokuset på treningene vil være individuelle ferdigheter med to ulike tema for hver dag. Temaene for dagen vil også prege innholdet på off-ice treningene. I forbindelse med goalscoring vil man f.eks benytte skyterampen (avhengig av været).

Det legges opp til egne målvaktsøkter hver dag, i tillegg til egen oppfølging på utvalgte isøkter.

Gruppe 1: 2012 – 2013

  • Trenere: Pia Løschbrandt, Sander Boxill og Thomas Higson

Gruppe 2: 2010 – 2011

  • Trenere: Silje Gundersen og Svein Inge Rohde

IHKS forbeholder seg retten til å plassere deltakerne i de ulike gruppene etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til målsetningen med campen.

Campen vil vare fra ca 08:00 – 15:00 hver dag.

Pris: 1800,- for 3 dager, 2200,- for 4 dager og 2600,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2.


TEMA-CAMP (for spillere født 2008 – 2009)

I denne Tema-campen blir campen delt i to halve uker, med 1 spesifikt tema i hver halvdel. Man kan enten melde seg på en av delene eller begge. Fra mandag og fram til lunsj onsdag vil temaet være puckbeskyttelse. Fra lunsj onsdag og til fredag vil temaet være game sense. Dette er områder som klubbens trenere, gjennom erfaringer gjort i den daglige treningen, erfarer som spesielt viktige aldersgruppen.

Alt vil skje under ledelse og veiledning fra vårt utmerkede, og høyt kvalifiserte trenerteam. Campens barmarkstreninger vil bl.a holdes av Eirik Haukali.

Det vil være plass til 25 utespillere.

Det legges opp til egne målvaktsøkter hver dag, i tillegg til egen oppfølging på utvalgte isøkter.

  • Trenere: Malin Årdal og Håvard Bøe

Deltakerne får 2 istreninger samt off-ice daglig. Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene. Det vil også være frokost tilgjengelig alle dager.

Pris: 1600,- for 2,5 dager. 2600,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2.


Sportslig ansvarlige for disse campene er:

Sinja Paurat, sinja@stavangerhockey.no, 458 81 834

Daniel Vatne, daniel@stavangerhockey.no, 412 48 191

Kontaktperson under campen:

Merethe Hauge: 400 97 195

Administrativt ansvarlig:

Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277