Høstferiecamp 2022

hcamp

Stavanger Hockey arrangerer Hockey Camp i høstferien (Uke 41)

Det blir i år gjennomført to ulike tilbud, en Høstferiecamp for 2011 – 2014, og en Tema-Camp for 2009 – 2010.


Hovedtrenere fra alle gruppene er Sinja Paurat, Tomasz Rostkowski og Oliver Dufåker. All aktivitet vil foregå i Stavanger Ishall.

Pga stor pågang på den eldste gruppen, vil det bli noen endringer i gruppestørrelser og tilbud. Det vil bli sendt ut informasjon til alle involverte i løpet av uke 40.

HØSTFERIECAMP (for spillere født 2011 – 2014)

Gruppesammensetningen avhenger av påmelding pr. alderstrinn, men vi streber etter å lage homogene grupper med tanke på ferdigheter og modningsnivå.

Deltakerne får 2 istreninger samt off-ice daglig. Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene. Det vil også være frokost tilgjengelig alle dager.

Fokuset på treningene vil være individuelle ferdigheter med to ulike tema for hver dag. Temaene for dagen vil også prege innholdet på off-ice treningene. I forbindelse med goalscoring vil man f.eks benytte skyterampen (avhengig av været).

Det legges opp til egne målvaktsøkter hver dag, i tillegg til egen oppfølging på utvalgte isøkter.

IHKS forbeholder seg retten til å plassere deltakerne i de ulike gruppene etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til målsetningen med campen.

Oppmøtetid og lengde på campen, finner dere i programmet.

Pris: 1900,- for 3 dager, 2300,- for 4 dager og 2700,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2. Målvakter får 50% moderasjon.


TEMA-CAMP (for spillere født 2009 – 2011)

Påmeldingen er nå stengt. For å registrere deg på venteliste, kan du trykke på knappen over.

I denne Tema-campen blir campen delt i to halve uker, med 1 spesifikt tema i hver halvdel. Tema vil bli bestemt etter at trenerne har vurdert behovet etter sesongoppstarten. Man kan enten melde seg på en av delene eller begge.

Alt vil skje under ledelse og veiledning fra vårt utmerkede, og høyt kvalifiserte trenerteam. Campens barmarkstreninger vil bl.a holdes av Eirik Haukali.

Det legges opp til daglig oppfølging av målvakter.

Deltakerne får minimum 2 istreninger samt off-ice daglig. Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene. Det vil også være frokost tilgjengelig alle dager.

Pris: 1700,- for 2,5 dager. 2700,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2. Målvakter får 50% moderasjon.


Sportslig ansvarlige for disse campene er:

Tomasz Rostkowski, tomasz@stavangerhockey.no, 925 51 189

Sinja Paurat, sinja@stavangerhockey.no, 458 81 834

Administrativt ansvarlig:

Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277