Kjelkehockey

Kjelkehockey er en variant av ishockey tilpasset personer med funksjonsnedsettelser.

Vi mikser kjønn og flere aldersgrupper – Funksjonsfriske kan også være med å konkurrere, hjulbeinte kan ta med seg en stående kompis eller to – far, mor, søsken – så kan vi spille sammen

Kjelkehockey har følgende aktivitetsplan:

 

 • Trening i Stavanger, lørdager 0930 i Siddishallen – oppstart 14. oktober, utlånsutstyr er mulig.
  Trener er Ruben Smith, assistent Gjert Smith
 • Trening på Nærbø, Nye Loen søndager kl 18 – utlånsutstyr er mulig
  trener er Wenche Håland Ueland , assistent Gjert Smith (Ruben Smith vil komme på besøk som gjestetrener)
 • Tilbud om basistrening tirsdager på St. Svithun videregående skole sammen med andre paraidretter og i regi OLT Sørvest. Oppstart blir 31. oktober kl. 17.00

 

 • 4-6 kamper mot lokale lag (stående som setter seg i kjelke og deltar i «turneringen» eks G16, Damelaget)
  Her samler vi troppene og spiller sammen
 • Ferie-/ helgeaktivitet i regi av RIHK og NIHF – felles spillerutviklingstiltak for bredde og elite. Info kommer pr tiltak

 

Er du interessert, eller har flere spørsmål
ta kontakt med Gjert Smith gjert.smith@idrettsforbundet.no, 93261233