Dokumentasjon

INNLEDNING

Denne siden er for lagledere og skal inneholde klubbens retningslinjer for lagledere. Her vil det ligge en laglederhåndbok som beskriver hvordan man organiserer og drifter et hockeylag og det vil være en kamplederperm som vil beskrive hvordan kamper skal gjennomføres. Det vil også og det vil ligge administrative retningslinjer som er relevante for lagledere og det er linker til ulike HMS dokumenter som branninstrukser for Stavanger ishall, Siddishallen etc.
Denne lagledersiden administreres av den i styret i Stavanger hockey som har koordineringsansvaret for lagledere. Koordinator for lagledere er Vidar Are-Ekstrøm, tlf 458 38 277.


Klubbhåndbok og Organisasjonsplan 2019

Lovnorm for IHK Stavanger

Regler for oppførsel for spillere, foreldre og trenere og lagledere

Sportsplan 2017-18

Bestemmelser for barneidrett

Bestemmelser for barneidrett – konkretisering fra NIHF


Seksuell trakassering og overgrep i idretten

Her forholder IHK Stavanger seg til de samme retningslinjene som norsk idrett.


Antidoping


LAGLEDERHÅNDBOK

Last nedHåndbok for lagledere Stavanger Hockey, revidert februar 2018


Vedlegg A

Kamplederperm

 1. NIHF offisiell regelbok
 2. NIHF kampreglement
 3. NIHF Policydokument
 4. Orientering i bruk av dommere
 5. Dommerliste Rogaland 2017-2018
 6. Instruks for kampansvarlig
 7. Brukerveiledning for klokker: Manual 1 og manual 2.
 8. Instruks for sekretariat
 9. Kort innføring i TurneringsAdmin (TA)/HockeyLive
 10. Kampprotokoll ligger også på skjemasidene til NIHF
 11. Oversikt over roller i laget (Excel-fil)
 12. Skadeskjema/forsikring – Dette skjer nå online. For mer info bruk denne linken.
 13. Instruks for oppgjør ved reiser og turneringer
 14. Info Live Arena

Vedlegg B
Dugnadsplan – eksempel


MATERIALFORVALTER

Materialforvalter – kompendium

Vedlegg A: Utlånsskjema for klubbutstyr til lag (inkludert målvaktsutstyr)

Vedlegg B: Bestillingsliste for kampdrakter

Vedlegg C: Bestillingsliste for kampstrømper


ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

*Ferdig utfylt skjema ved vedlegg, samles til en pdf-fil og sendes til ihkstavanger@ebilag.com

Politiattester:

Overgangsskjemaer:

Informasjon om overganger og andre skjemaer (ITC mm): link til hockey.no

Andre skjemaer fra forbund/krets:


Turneringsarrangement

Retningslinjer Stavanger Oilers Cup (SOC)


HMS

Beredskapsplan

Retningslinjer for skadebehandling

Branninstruks for Stavanger Ishall og Siddishallen

Retningslinjer for kiosksalg i Stavanger Ishall og Siddishallen

Ordensregler for Stavanger Ishall og Siddishallen

Reglement for bruk av styrkerom i Stavanger Ishall

Retningslinjer for bruk av varmestue/kjøkken I Stavanger Ishall


STYRET

Protokoll fra Årsmøtet 2018 i IHK Stavanger

Protokoll fra Årsmøte 2017 i IHK Stavanger

Protokoll fra Ekstraordinært Årsmøte 20.06.2018

Styrebeslutninger 2018

Styrebeslutninger 2017

Styrebeslutninger 2016