Medlemsnett

Kort info:

Medlemsnett er klubbens medlemsdatabase. Gjennom dette systemet fakturere klubben sine medlemmer for treningskontingent, medlemskontingent mm, og det er også et godt kommunikasjonsverktøy. Her ligger alle medlemmer organisert under ulike lag eller andre aktiviteter de deltar i som f.eks. Vinterferiecamp, HFO osv. Som lagleder skal du ha tilgang til eget lag, og du har ansvar for å holde dine medlemmer oppdaterte. All kommunikasjon og fakturabehandling går gjennom e-post, og det er derfor viktig at den informasjonen som ligger på hvert medlem er korrekt. Det er kun lagleder og kasserer som, utenom klubbens administrasjon, får tilgang til Medlemsnett, og vedkommende får kun tilgang til det laget der man er lagleder/kasserer.

 

Som lagleder må du sjekke følgende:

 • Er alle medlemmene registrert i medlemsnett?
 • Er det noen som er registrert på laget som ikke lenger skal være der?
 • Er all info som er registrert på medlemmet korrekt?
 • Har medlemmet betalt til rett tid. Dette gjelder alle faktureringer som går gjennom medlemsnett.

 

Hva må registreres:

 • Navn
 • Kjønn
 • Fødselsdag
 • Adresse med postnummer
 • E-post til foresatt
 • Mobilnummer til foresatt
 • Krysse av for aktivt medlem
 • Krysse av for faktura på e-post
 • Utover dette kan man legge til annen informasjon etter behov.

 

Registrering av nye medlemmer:

I og med at lagleder kun har tilgang til eget lag, kan det være at nye medlemmer allerede er registrert, men ligger som inaktive, eller tilhører andre grupper. Lagleder skal derfor ikke opprette nye medlemmer, dette gjøres kun av daglig leder etter forespørsel fra lagleder.

 

Tilgang til medlemsnett:

Daglig leder kan gi tilgang til medlemsnett til lagleder og kasserer. Dette sendes ut via medlemsnett til oppgitt e-postadresse. Man får da tilsendt passord. Gå inn på www.medlemsnett.net, og fyll  inn følgende:

 • Kunde id: 304
 • E-post: Bruk den e-postadressen du fikk tilsendt passordet på
 • Passord: Bruk tilsendt passord

 

Medlemsnett er forholdsvis selvforklarende. Det er en omfattende hjel-meny, men hvis du fortsatt er usikker på bruken, er det bare å ta kontakt med daglig leder for en gjennomgang.