Oppsett U13 SørVest

Dommeroppsett for U13 Regional SørVest

PS Endringer med fet skrift
JU13 oppsett på hockey.no/live
U13 oppsett på hockey.no/live

Kampdato Hall Hjemme Borte D1 D2
20.10 10:00 Sididshallen U12 Hvit U12 Sort Elias A-E Iver R
20.10 13:30 Isbane 2 U12 Sort U12 Hvit Elias A-E Iver R
21.10 11:15 Siddishallen U13 Sort Nærbø Iver R Jaques R
21.10 14:45 Siddishallen U13 Sort Nærbø Elias A-E Erik F
27.10 14:30 Isbane 2 JU11-13 Hvit KIK Jenter Erik F Alvin LS
27.10 18:00 Isbane 1 JU11-13 Hvit KIK Jenter Erik F Alvin LS