Ordninger til verv

 • Trenere:
  • Gratis medlemskap i klubben for treneren.
  • Gratis skøyteslip for seg selv og egen familie.
  • Klubben dekker trenerdresser etter at trener har gjennomført introkurs.
  • Klubben dekker hjelm med inntil 500,- hvis trener har behov for dette.
  • Klubben dekker trenerkurs, både reisekost og kursavgift. Dekking av kostutgifter gjelder kun hvis kurset ikke holdes i regionen.
  • Hovedtrener slipper dugnad på det laget der man er hovedtrener.
  • Hovedtrener får fløyte og taktikktavle fra klubben.
 • Lagledere:
  • Gratis medlemskap i klubben for laglederen.
  • Gratis skøyteslip for seg selv og egen familie.
  • Klubben dekker klubbjakke til hovedlagleder.
  • Hovedlagleder slipper dugnad på det laget der man er hovedlagleder.
 • Materialforvaltere
  • Gratis medlemskap i klubben for materialforvalteren.
  • Gratis skøyteslip til seg selv og egen familie.
 • Skøyteslipere:
  • Gratis skøyteslip til seg selv og egen familie.