Ordninger til verv

 • Trenere må levere politiattest uten bemerkninger samt betalt medlemskap i klubben. Når dette er i orden gjelder følgende (primært for trenere på U7 og eldre):
  • Treningsavgift til et barn blir redusert med beløp tilsvarende medlemskontingent til trener.
  • Gratis skøyteslip for seg selv og egen familie.
  • Klubben dekker trenerdresser.
  • Klubben dekker hjelm med inntil 500,- hvis trener har behov for dette.
  • Klubben dekker relevante trenerkurs, både reisekost og kursavgift. Dekking av kostutgifter gjelder kun hvis kurset ikke holdes i regionen. Deltakelse på kurs avgjøres av sportssjefen.
  • Hovedtrener slipper dugnad på det laget der man er hovedtrener.
  • Hovedtrener får fløyte og taktikktavle fra klubben.
 • Hovedlagleder må politiattest uten bemerkninger samt betalt medlemskap i klubben. Når dette er i orden gjelder følgende:
  • Treningsavgift til et barn blir redusert med beløp tilsvarende medlemskontingent til hovedlagleder.
  • Gratis skøyteslip for seg selv og egen familie.
  • Klubben dekker klubbjakke til hovedlagleder.
  • Hovedlagleder slipper dugnad på det laget der man er hovedlagleder.
 • Materialforvaltere:
  • Gratis skøyteslip til seg selv og egen familie.
 • Skøyteslipere:
  • Gratis skøyteslip til seg selv og egen familie.