Priser medlemskap og treningsavgift (2019/2020)

Medlemskontingent
Medlemskontingent 400,- pr kalenderår.

Støttemedlem
Medlemskontigent 400,- pr kalenderår. Du blir da registret som øvrig medlem og får bl.a full stemmerett på årsmøtene, klubbens øverste organ. Send fullt navn, adresse og telefon til post@stavangerhockey.no

Betalingsforklaring
For å kunne delta på en aktivitet i regi av klubben, må du være medlem. Du blir medlem ved å betale medlemskontingent. Medlemskontingent blir fakturert i januar for alle som allerede er medlemmer, eller umiddelbart etter at man har meldt seg inn i klubben for nye medlemmer. Denne er på 400,- for alle og gjelder fra den dagen man betaler og ut kalenderåret.

Treningsavgiften gjelder for sesongen, og her avhenger beløpet av hvilken aktivitet man skal delta på. De ulike prisene for lag/grupper finner man lenger ned på denne siden.

Eksempel: Man melder seg på skøyte- og hockeyskolen for barn for første gang i september. Man må da betale medlemskontingent for inneværende kalenderår, samt treningsavgift for påfølgende sesong for skøyte- og hockeyskolen. Når man kommer til januar er man ca midt i sesongen og treningsavgiften har man betalt for hele sesongen. Man vil imidlertid motta en ny faktura for medlemskontingent for det nye kalenderåret. Denne gjelder da for hele kalenderåret, og man skal ikke betale denne på ny til høsten selv om man ønsker å fortsette med aktivitet også kommende sesong.


Hockey- og skøyteskolen
Hel sesong: 1700,-
Ett semester: 1000,-

I tillegg kommer medlemskontingent på 400,-*
Søskenmoderasjon kr 100,- pr semester, gjelder hvis man har flere barn i klubben.

U7/JU7.
Hel sesong: 1700,- + medlemskontingent*

Hockeyskolen for ungdom.
Hel sesong: 2200,- + medlemskontingent*

Hockeyskolen for voksne.
Hel sesong: 2900,- + medlemskontingent*

Skøyteopplæring for voksne.
Hel sesong: 1700,- + medlemskontingent*

*se informasjon om medlemskontingent øverst på siden.


Aldersbestemte lag – utfyllende forklaring
Treningsavgift U8-U9: 3000,-
Treningsavgift U10 – U12: 4500,-
Treningsavgift U13 – U14 + div.lag/bredde: 5000,-
Treningsavgift U15 – U18 + Kvinner Elite: 6500,-

Ekstra skillstreninger U8 – U13: 2000,-

Dugnadsfritak: Treningsavgift for gjeldende lag/gruppe + 4000,- (mer info her)

Søskenmoderasjon på treningsavgiften: 50% fra barn nr 2, den dyreste/eldste betaler full pris. NB! Søskenmoderasjon gjelder kun ved flere barn på aldersbestemte lag (ikke Hockey- og skøyteskolen – her er det egne priser).

Treningsavgiften gjelder for sesongen og blir fakturert i løpet av august, eller umiddelbart etter at man har inngått medlemskap.


Spillerlisens NIF/NIHF
U8 – U12: kr 0,- og fra U13 må Norges Ishockeyforbunds spillerlisens løses.
Faktura sendes direkte fra NIHF. Mer utfyllende info finner du på hockey.no.


Skøytesliping
Sesongkort U8-U10: 200,-
Sesongkort U11-U14: 400,-
Sesongkort U15-senior: 600,-

Dette er ikke obligatorisk, men ved å betale sesongkort, får man et klistremerke på skøyten som gir fri slip av skøytene hele sesongen. Uten denne ordningen har man ikke tilgang til å få slipt skøytene sine i regi av klubben. Slip blir fakturert i forbindelse med treningsavgift del 2 i november, og man gir beskjed til post@stavangerhockey.no hvis man har verv som gir fri slip, eller hvis man ikke ønsker slip av skøyter.


Loddbok
Alle medlemmer vil bli fakturert for loddbok, totalt 600,-. Disse vil bli fakturert sammen med treningsavgift. Loddbøker vil bli utlevert i løpet av høsten.


Verv i klubben: Følg denne linken for å se om det har innvirkning på hva du skal betale.


Tilbakebetaling av utgifter: Klubben har ikke anledning til å tilbakebetale hele, eller deler, av treningsavgift el. fordi man ønsker å avslutte medlemskapet i løpet av sesongen etter at treningsavgift er betalt.

Med forbehold om feil.