Skader, forsikring & behandling

Skader:

Informasjon om forsikring og skademelding finnes her på forbundets sider

Ved melding av skade får man beskjed om å bekrefte at skadet spiller er medlem i klubben og at skaden skjedde under kamp/trening i klubbregi. Denne bekreftelsen får man ved henvendelse til dagligleder@stavangerhockey.no.

Behandling:

Stavanger Hockey har behandlingsavtale med