Skøyteopplæring for voksne

I midten på forrige sesong, opprettet IHK Stavanger, et tilbud med ren skøyteopplæring for voksne. Etter ønske fra deltakerne fortsetter vi med dette tilbudet.

Påmelding for ny sesong (2019/20) vil bli lagt ut når vi får bekreftet istid. Normalt skal alt være klart før sommerferien.

Innhold:

Disse treningenen inneholder kun skøytetrening. Her vil man lære ulike teknikker både forlengs og baklengs, men man blander ikke inn puck og spill. Dette er derfor perfekt for de som ønsker å lære seg å gå på skøyter, eller de som spiller hockey på hobby-nivå, men som ønsker seg bedre skøyteferdigheter.

Treningstider: 

Normalsesong:

  • Lørdager 09:15 – 10:00 i Stavanger Ishall. Følg med på hjemmesiden og våre treningstider for eventuelle endringer.
  • Det kan bli tilbud om flere treningstimer hvis det dukker opp ledig is underveis i sesongen. Dette vil man få informasjon om underveis.

Priser:

  • Treningsavgift: 1100,- (obligatorisk).
  • Medlemsavgift 400,- (obligatorisk, men en del har funksjoner i klubben som allerede gir gratis medlemskap).
  • Slipekort: 200,- (valgfritt, men anbefalt – gir muligheten for «fri» slip for hele sesongen).

All fakturering vil skje via Medlemsnett. Faktura vil bli sendt ut fortløpende etter påmelding. Påmeldingen er ikke gyldig før faktura er betalt. Hvis faktura ikke er betalt innen forfall går plassen videre til nestemann på ventelisten. De som var deltakere sist sesong er sikret plass så lenge påmelding og betaling skjer innen 1. juli 2018.

Nødvendig utstyr:

  • Hjelm i alle varianter (med navnelapp i fronten) og skøyter.
  • Annet utstyr kan man heller investere i etter hvert.
  • Har man allerede hockeyhjelm med gitter, albuebeskyttere og leggskinn, er dette alltid anbefalt.

Forsikring: Det jobbes mot NIHF og forsikringsselskap med en egen lisens for denne gruppen. Gjennom lisens vil det da også ligge en forsikringsordning. Foreløpig ligger dette ansvaret på deltakeren. Man kan velge om man vil betale samme lisens som for mer aktive spillere, eller ordne med privat forsikring. En avklaring rundt dette med egen spillerlisens til denne gruppen skulle foreligge forrige sesong, men NIHF fikk aldri på plass en løsning. Det jobbes dermed videre vedrørende dette punktet.