Vinterferiecamp 2021

skoyter

Stavanger Hockey arrangerer Hockey Camp i vinterferien (Uke 9)

Etter tilbakemeldinger fra tidligere camper tilbyr Stavanger Hockey to ulike tilbud også i vinterferien. En Vinterferiecamp for 2009 – 2013, og en High Performance Camp for 2006 – 2009. For å kunne arrangeres ihht gjeldende smittevernregler, krever Stavanger Kommune at campen kun blir gjennomført for klubbens egne medlemmer.


VINTERFERIECAMP (for spillere født 2009 – 2013)

Påmelding – denne er nå stengt.

Vi har plass til  60 spillere. Deltakerne blir delt inn i 2 grupper. Gruppesammensetningen avhenger av påmelding pr. alderstrinn, men vi streber etter å lage homogene grupper med tanke på ferdigheter og modningsnivå.

Deltakerne får 3 istreninger og 2 off-ice økter daglig. Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene.

Fokuset på treningene vil være individuelle ferdigheter med to ulike tema for hver dag. Temaene for dagen vil også prege innholdet på off-ice treningene. I forbindelse med goalscoring vil man f.eks benytte skyterampen (avhengig av været).

Pris: 1700,- for 3 dager, 2100,- for 4 dager og 2500,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2. Prisene kan justeres, men dette er makspriser. Ved krav om refusjon av hele, eller deler, av kostnaden etter innbetaling må man legge fram legeerklæring.


HIGH PERFORMANCE CAMP (for spillere 2006-2009)

Påmelding – denne er nå stengt

For eldre, mer erfarne spillere som ønsker seg mer krevende og kompetitiv utfordringer, arrangerer IHKS to separate programmer med 3 dager på is og 2 dager off ice. Campen vil avsluttes på fredag med en konkurransedag/kampdag.

Hvert av programmene tilbyr tre (3) timer på is hver av istreningsdagene, fordelt på to istreninger og en spilløkt. De to off ice dagene vil fokusere på styrke, hurtighet, agility og grunnleggende bevegelse.

I denne High Performance-campen vil vi ha flere trenere på hver treningsøkt for å optimalisere muligheten for personlig instruksjoner og konstruktiv feedback til spilleren. Fokusområder vil være intensiv skøyting og utvikling av hockeyferdigheter. Målet er å utvikle samt gå i dybden på skøyteteknikker, power skating, holdning og balanse, puckferdigheter, agility og spill-like ferdigheter. Alt vil skje under ledelse og veiledning fra vårt utmerkede, og høyt kvalifiserte trenerteam.

High Performance-campens barmarkstreninger ledes av Oilers sin fys.trener . Disse dagene vil bli komprimert for å gi muligheten til optimal restitusjon i en hektisk treningsuke.

Program gruppe 1

Istreninger: Mandag og onsdag. Off-ice: Tirsdag og torsdag, Fredag er kampdag.

Program gruppe 2

Ice: Tirsdag og torsdag. Off-ice: Mandag og onsdag. Fredag er kampdag.

IHKS forbeholder seg retten til å plassere deltakerne i de ulike gruppene etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til målsetningen med campen. Det kan derfor være at spillere født 2008 bli plassert i den eldste gruppen hvis dette blir vurdert som mest formålstjenlig. 

Alle deltakerne vil få et varmt måltid hver dag i tillegg til frukt og annet påfyll av næring.

Pris: 2500,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2. Prisene kan justeres, men oppgitte priser er makspriser. Ved krav om refusjon av hele, eller deler, av kostnaden etter innbetaling må man legge fram legeerklæring.


Dette er vår tredje camp i serien av camper der formålet er å forbedre individuelle ferdigheter og lagspill. Innholdet i campene henger sammen som en helhet og består av ulike emner som er tilpasset sesongen og barnas utvikling. Det tas også hensyn til treningsbelastningen til den enkelte aldersgruppe. Campene vil uavhengig av hovedtema, alltid inneholde de viktigste basisferdighetene i ishockey.

Alle treningsøktene foregår i hallene på Forum området, med Stavanger Ishall/Siddishallen som base. 

Trenere:

  • Daniel Vatne
  • Sinja Paurat
  • David Laszlo
  • Tomasz Rostkowski
  • Pål Gulbrandsen
  • M.fl.

Til høst- og vinterferiecamp er det hovedsakelig klubbens egne, briljante trenere som blir benyttet. De er uansett i Norges-toppen så det er ikke noe å frykte. Vil du lese mer om bakgrunnen til noen av disse, kan du følge denne linken.

Sportslig ansvarlige for campene i Stavanger Hockey er:

David Laszlo, david@stavangerhockey.no, 412 78 217

David Laszlo