Årsmøtet

Stavanger Hockey
 • Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.  
 • Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven.  
 • Protokollen fra årsmøtet gjøres tilgjengelig for idrettsrådet i kommune, og andre aktuelle instanser. Protokollen legges ved samordnet rapportering til NIF.  
 • Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.  
 • Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  
 • Innkalling annonseres på nettet og sendes/legges ut som melding til medlemmene.  
 • Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før.  
 • Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten, og vært medlemmer i minimum en måned.  
 • Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.  
 • Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  
 • Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i klubbens lovnorm