Verdigrunnlag

Stavanger Hockey

Idrettslagets formål

IHKS skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).   

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon

Flest mulig – lengst mulig

Ishockeyklubben Stavanger skal arbeide for å fremme idrettsglede, og arbeide etter Norges Ishockeyforbunds verdier. IHKS skal være en klubb for alle, hvor alle spillere skal bli sett, uansett nivå og ambisjoner. IHKS skal jobbe mot at alle spillere uansett nivå gis mulighet til å nå sitt fulle potensiale.

Verdigrunnlaget

Ishockey skal være et naturlig valg av idrett for barn og unge i distriktet. Klubben skal være en arena for utvikling av gode holdninger og fair play, hvor barn og unge får muligheten til å utvikle seg optimalt ut ifra egne forutsetninger. På denne måten ønsker IHKS å fremstå som en positiv arena for utvikling av barn og unge, både som mennesker og ishockeyspillere.

IHKS ønsker å fremstå som en organisasjon som preges av gode verdier. IHKS har valgt å bruke Norges Ishockeyforbunds verdier som lagets verdier:

Engasjert   –   Raus   –   Ekte


Som medlem i IHK Stavanger, forplikter man seg til å støtte opp under klubbens verdisyn, og følge klubbens regler. Her er en liten huskeliste for spillere, trenere/ledere og foreldre