CAMPER

Stavanger Hockey presenterer Camp-tilbudet for 2024

Stavanger Hockey

IHK Stavanger tilbyr camper med ulikt innhold/nivå for å møte behovet for en større gruppe spillere.

Hver Camp blir fylt på med høyt kvalifiserte instruktører fra Stavanger Hockey, men også spennende eksterne trenere blir hentet inn for å tilføre nye/innovative inputs til spillerne.

Campene bygges opp rundt spesifikke tema som passer den enkelte gruppe. Innholdet blir variert og innbefatter:

  • Skøyting - Spillets fundamentale ferdigheter
  • Puckhåndtering - Kontroll av pucken i åpne og trange områder, alene, med medspillere og mot motstandere
  • Skudd - å være i stand til å skyte under forskjellige omstendigheter, samt å kunne sette seg i posisjon til å score mål
  • Spill og spillforståelse - forstå hva man ser på isen, og være i stand til å lese spille, forutse spillets gang og gjøre riktige avgjørelser når spillet endrer seg...

Kontaktinfo:
Sportslig ansvarlig Camp: Ruben Smith, e-post, mobil: 414 08 259
Administrativt ansvarlig Camp: Vidar Are-Ekstrøm, e-post, mobil: 458 38 277