LAGLEDERHÅNDBOK FOR IHK STAVANGER

Lagledervervet er kanskje det viktigste vervet i klubben. Med dette vervet følger det mye positiv idrettsglede og en del forpliktelser.

Laglederhåndboken er et hjelpemiddel til deg som lagleder og skal gi råd og veiledning for hvordan et ishockeylag f.o.m U7 kan driftes. Laglederhåndboken skal være i samsvar med sportslige retningslinjene i klubben. Det er viktig at klubbens vedtekter følges og i de tilfeller som laglederboken divergerer fra klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer, er det klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer som gjelder. Stavanger Hockey har laget noen spilleregler både for spillere, foreldre og støtteapparatet rundt lagene. Vi er alle avhengig av et positivt samarbeid for at dette skal fungere optimalt for alle parter i klubben.

Laglederhåndboken skal revideres årlig, og det er styret i klubben som er ansvarlig for at dette blir gjennomført. Trenerrollen og sportslig ledelse blir ikke omhandlet i laglederhåndboken.

Årshjul