Foreldrerollen

oilers-svg-logo-sort

IHK Stavanger ønsker engasjerte foreldre som støtter laget og enkeltspillere i motgang og medgang. Alle lag er avhengig av foreldrenes engasjement for å drive et lag.

Som forelder i IHK Stavanger er det viktig at man setter seg inn i klubbens verdier, lover og retningslinjer samt hvilke rammer klubben har for sin drift. Det er lov å ha meninger om hvordan klubben er bygget opp og driftes, men ønsker man å bidra til å forbedre klubbens drift, er det viktig å følge idrettens spilleregler. Man kan gjerne sende en sak til styret i klubben for å få den styrebehandlet. Er det forslag til større endringer, kan man melde dette inn som sak til årsmøtet. For å kunne stemme på årsmøtet, må man være over 15 år og ha vært medlem i klubben i over 1 måned.

Klubben har de samme reglene for foreldrevett som NIHF Sørvest, og som forelder i IHK Stavanger skal du:

  • Være et positivt forbilde i alle situasjoner
  • Respektere trenere, lagledere, dommere og motstandere
  • Oppmuntre og heie på alle, både hjemme- og bortelag
  • Vise interesse for ditt barns valg av idrett
  • Stoppe ryktespredning. Gjør deg opp meninger basert på egne erfaringer

Som forelder er det viktig at man støtter barnet i aktiviteten, og hjelper barnet mot barnets ambisjoner. Det er imidlertid svært viktig at barnet eier sitt eget prosjekt, og at det er barnets ambisjoner det skal jobbes mot og ikke foreldrenes.

Klubben har stor forståelse for at hendelser som omfatter eget, eller andres barn, ofte bidrar til store følelser. Man har også rett til å gi beskjed hvis man mener at noen har blitt behandlet feil. Det er likevel et ønske om at man i gitte tilfeller avventer med å reagere, i steder for å handle i affekt. La hendelsen synke inn, vurder saken fra ulike sider før man eventuelt sender en henvendelse til rett instans med et konkret og saklig innhold. Dette gjør arbeidet med den aktuelle saken betydelig enklere for alle involverte parter. Er det snakk om en hendelse som ikke lar seg løse på lagnivå, eller er av en grovere karakter, benytter klubben seg av Idrettens sitt eget varslingssystem.

I en idrett der man er avhengig av mye tid i en garderobe, er det viktig å ha et avklart forhold til hvem som skal oppholde seg her. I utgangspunktet ønsker man at foreldre så fort som mulig forlater garderoben. Dette vil både gjøre at barnet blir mer selvstendig, emn også at barnet interagerer mer med andre barn. Garderoben skal være lagets område, og kun de voksne som har oppgaver rundt laget skal være til stede. Det skal likevel alltid være garderobevakter til stede, slik at barna får den hjelpen de trenger, og man kan fange opp eventuelle uheldige situasjoner, og hindre at dette eskalerer.

Det kan i utgangspunktet være både kvinner og menn i garderoben, uavhengig av hvilket lag de tilhører. Det er imidlertid medlemmene (barna) vi er her for, og det er de som setter premissene. Her må vi som klubb ha respekt for det enkelte barn, og tilpasse oss. I praksis vil det si at man kan være både menn og kvinner i en «guttegarderobe» helt til et, eller flere, av barna ikke lenger er komfortable med denne ordningen. Det kan variere fra lag til lag hvor gammelt barnet er før man kommer til dette punktet. Det viktigste er at barna skal være trygge i garderoben, og ikke føle at det er ubehagelig å skifte/dusje fordi det er en voksen av motsatt kjønn i garderoben. Det er uproblematisk at man har trenere ol av motsatt kjønn. Disse kan da gå inn i garderoben, til faste, avtalte, tidspunkter, der man vet at barna er ferdig med å skifte, dusje el. Det er også en sterk anbefaling at man som voksen, ikke er alene med et eller flere barn i en garderobesituasjon. Dette er en god sikkerhet for begge parter.