Dommer

Stavanger Hockey

Her finner du relevant info for klubbens dommere.

Klubbdommerkontakt serier U13-U7
Kjetil Nilsen Kaland
Mobil – 997 17 031
E-post – kjetil.kaland@gmail.com

Dommerkontakt Styret
Kjetil Nilsen Kaland
Mobil – 997 17 031
E-post – kjetil@stavangerhockey.no