Bestilling av dommere (Turnering)

Stavanger Hockey

Sesongen 2021/2022 – Satser for turneringer/regionsserier U7-U10 i regi av IHK Stavanger

IHKS følger NIHF sine satser for dommere i seriespill for U7-U10. Seriespillet for disse aldersgruppene avvikles imidlertid med kortere kamptid enn det som er beskrevet i NIHF sitt kampreglement §2-10. Ved slike arrangement vil satsen gjelde som timesats i stedet for sats pr kamp. 7-U10 Serie, sats pr dommer Kr 225

En ordinær seriekamp (2×18 eller 2×21) skal fortsatt være betalt med satsene under pr kamp. Dette finnes nederst på dommerregningen for det gjeldende året. Oppdaterte dommerregninger finnes under linken «Dokumentsenter for dommere». Ovennevnte ordningen gjelder kun der det er turneringer/regionsserier med spilletid som er mindre enn 2×18 eller 2×21.

For turneringer i denne aldersgruppen skal dermed betalingen være 225,- pr time. Dette forutsetter da tiden dommeren har vært på isen.

Dette rundes alltid opp til nærmeste halvtime.
Eksempel:
• Har en dommer dømt i 50 minutter, skal betalingen være 225,-

Ved større arrangementer over U10, forholder man seg til gjeldende takster for dommerne pr kamp. Ved ønske om en diskusjon om satsene kontaktes dommeransvarlig i styret, Kjetil Kaland, i god tid før turneringen. Satsen skal være avklart i forkant av turneringen/treningskampen. Skjer det endringer i kampformatet etter at denne avtalen er gjort, må man igjen kontakte dommer for å klarere endringen.

Dommerbehov ved turneringer/treningskamper meldes til Renars Andersons på renarsa@icloud.com eller mobil 465 41 244 så tidlig som mulig.