Bestilling av dommere (Turnering)

Stavanger Hockey

Sesongen 2022/2023 – Satser for turneringer/regionsserier U7-U11 i regi av IHK Stavanger

IHKS følger NIHF sine satser for dommere i seriespill for U7-U11. Seriespillet for disse aldersgruppene avvikles imidlertid med kortere kamptid enn det som er beskrevet i NIHF sitt kampreglement §2-10. Ved slike arrangement vil satsen gjelde som timesats i stedet for sats pr kamp. 7-U11 Serie, sats pr dommer er angitt på dommerregningen. Dette er altså pr time, og ikke pr kamp.

For klassene U13 og høyere, gjelder satsene pr kamp. Dette finnes nederst på dommerregningen for det gjeldende året. Oppdaterte dommerregninger finnes under linken “Dokumentsenter for dommere”.

Dette rundes alltid opp til nærmeste halvtime.
Eksempel:
• Har en dommer dømt i 50 minutter, skal det betales for 1t

Ved større arrangementer over U10, forholder man seg til gjeldende takster for dommerne pr kamp. Ved ønske om en diskusjon om satsene kontaktes dommeransvarlig Cecilie Hetland Hagen, i god tid før turneringen.

Dommerbehov ved turneringer/treningskamper meldes til Cecilie Hetland Hagen på ceciliehagen@gmail.com eller mobil 467 69 069 så tidlig som mulig.