Bestilling av dommere

Stavanger Hockey

Sesongen 2021/2022 – Satser for turneringer/regionsserier U7-U10 i regi av IHK Stavanger

IHKS følger NIHF sine satser for dommere i seriespill for U7-U10. Seriespillet for disse aldersgruppene avvikles
imidlertid med kortere kamptid enn det som er beskrevet i NIHF sitt kampreglement §2-10. Ved slike arrangement
vil satsen gjelde som timesats i stedet for sats pr kamp. 7-U10 Serie, sats pr dommer Kr 225

En ordinær seriekamp (2×18) skal fortsatt være betalt med satsene under pr kamp. Ovennevnte ordningen gjelder
kun der det er turneringer/regionsserier med spilletid som er mindre enn 2×18.

For turneringer i denne aldersgruppen skal dermed betalingen være 225,- pr time. Dette forutsetter da tiden dommeren har vært på isen.

Dette rundes alltid opp til nærmeste halvtime.
Eksempel:
• Har en dommer dømt i 50 minutter, skal betalingen være 225,-

Ved større arrangementer over U10, forholder man seg til gjeldende takster for dommerne pr kamp. Ved ønske om
en diskusjon om satsene kontaktes dommeransvarlig i styret, Kjetil Kaland, i god tid før turneringen. Satsen skal være avklart i forkant av turneringen/treningskampen. Skjer det endringer i kampformat etter at denne avtalen er gjort, må man igjen kontakte dommer for å klarere endringen.

Dommerbehov ved turneringer/treningskamper meldes til Kjetil Kaland så tidlig som mulig.