STAVANGER HOCKEY ACADEMY

SHA er en samlebetegnelse på treningsaktivitet som foregår utover treningen med laget. SHA er delt inn i følgende grupper (trykk på linken for påmelding og mer informasjon):

SHA er et frivillig tilbud som kommer i tillegg til spillerens treninger med laget. Her vil treningene være mer individuelt rettet enn det normalt er på en lagtrening, og målet er å komplimentere den aktiviteten som er på laget. Innholdet vil alltid være tilpasset alder og ferdighetsnivå. Dermed skal både den ferskeste deltakeren på SHA Jr, og u-landslagsspilleren på SHA Elite, få nivåtilpasset trening som igjen skal gi utvikling og bedre ferdigheter. Dette skal igjen tilpasses slik at det er motiverende og stemmer overens med deltakerens modenhets- og ambisjonsnivå.

For mer utfyllende informasjon om de ulike tilbudene, kan man lese i dette dokumentet

TRANSPORT

Normalt kommer de fleste deltakerne seg til hallen på egenhånd. Klubben har imidlertid et samarbeid med Boreal og det vil settes opp egne ruter med biler som henter deltakere på utvalgte steder. Klubben skal ikke tjene noe på dette, men må dekke inn kosten. Makspris er uansett satt til 100,- pr tur. Er bilen full, vil prisen være 63,-. Er du interessert i dette tilbudet, kan du registrere deg her. Vi vil sette opp rutene slik at vi kan få med oss så mange som mulig. Hvis det er for få interesserte på en rute, vil denne ruten dessverre ikke kunne gjennomføres.

Goalie Oilers Sponsor Thon SFF BATE Gameon Stavanger Hockey XAIT