STAVANGER HOCKEY ACADEMY

SHA er en samlebetegnelse på treningsaktivitet som foregår utover treningen med laget. SHA er delt inn i følgende grupper (trykk på linken for påmelding og mer informasjon):

SHA er et frivillig tilbud som kommer i tillegg til spillerens treninger med laget. Her vil treningene være mer individuelt rettet enn det normalt er på en lagtrening, og målet er å komplimentere den aktiviteten som er på laget. Innholdet vil alltid være tilpasset alder og ferdighetsnivå. Dermed skal både den ferskeste deltakeren på SHA Jr, og u-landslagsspilleren på SHA Elite, få nivåtilpasset trening som igjen skal gi utvikling og bedre ferdigheter. Dette skal igjen tilpasses slik at det er motiverende og stemmer overens med deltakerens modenhets- og ambisjonsnivå.

For mer utfyllende informasjon om de ulike tilbudene, kan man lese i dette dokumentet

TRANSPORT

Vi har dessverre ikke lenger mulighet til å tilby kjøring til SHA.

Goalie Oilers Sponsor Thon SFF BATE Gameon Stavanger Hockey XAIT