Om klubben

Stavanger Hockey

Stavanger hockey skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon
Flest mulig, lengst mulig

Verdigrunnlaget
Hvorfor trenger vi verdier? Fordi felles verdier, når de er godt forankret og synliggjort:

 • Skaper fellesskapsfølelse og harmoni
 • Skaper lojalitet og forpliktelse
 • Skaper mening og motivasjon
 • Øker ansvarsfølelsen
 • Skaper stabilitet
 • Gir kriterier og retning for fremtidig handling
 • Skaper identitet
 • Gir grunnlag for kommunikasjon og samhandling

Felles verdier danner utgangspunkt for felles:

 • Leveregler i styret
 • Leveregler for trenerteamet
 • Foreldrevettregler
 • Spilleregler i et lag

Virksomhetsideen
Stavanger Hockey skal være aktør for utvikling av idretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i Stavanger, både i egen regi og i samarbeid med andre.

Merk: Som spiller, trener, leder eller foreldre i Stavanger Hockey aksepterer du automatisk klubbens lover og regelverk, samt regler for oppførsel.