Voksenhockey

Goalie Trener Oilers Sponsor Thon SFF BATE Gameon Stavanger Hockey

Påmeldingen for sesongen 2024/25

GENERELT

Hockeyskolen for voksne er et opplegg til deg som har lyst til å lære å spille hockey selv om du av aldersmessige årsaker ikke passer inn i hockeyskolen. Tilbudet er primært for de mellom 16 og 100 år. Toget for elitesatsing har nok gått, men mulighetene for mye mestringsfølelse er nok absolutt tilstede. Dette er for dere som ønsker å lære dere skøyte-/kølleteknikk og andre spesifikke hockeyferdigheter. Hockeyskolen for voksne er ikke et tilbud til dere som ønsker å dele inn i to lag og spille hele treningen. Her finnes det muligheter på et av regionens hobbylag eller på varianter av «puck og kølle».

Sesongen 2024/25:

TRENINGSTIDER (istreningene i Sørmarka Arena antakelig i midten av september)

Gruppe 1:

  • Tirsdag: 20:05 – 20:50 (Sørmarka Arena)
  • Torsdag: 21:00 – 21:45 (Sørmarka Arena)

Gruppe 2:

  • Tirsdag 21:00 – 21:45 (Sørmarka Arena)
  • Torsdag 20:05 – 21:50 (Sørmarka Arena)

Det er alltid en god huskeregel å holde seg oppdatert på stavangerhockey.no/treningstider for å få med seg eventuelle endringer.

PRIS

  • Treningsavgift: 3600,- (obligatorisk).
  • Medlemsavgift 400,- (obligatorisk, men en del har funksjoner i klubben som allerede gir gratis medlemskap).

All fakturering vil skje via klubbens medlemsystem. Faktura vil bli sendt ut fortløpende etter påmelding. Påmeldingen er ikke gyldig før faktura er betalt. Hvis faktura ikke er betalt innen forfall går plassen videre til nestemann på ventelisten.

UTSTYR

Nødvendig utstyr: Hjelm (med navnelapp i fronten), skøyter, albuebeskyttere, leggskinn, kølle og hansker.

Anbefalt utstyr: Kom gjerne i fullt utstyr!

TRENERE

Hovedtrener: Kristofers Karins, kristofers882@gmail.com

Ass.trener: Even Mitchell, evenm1996@gmail.com, 944 58 587


Forsikring: Det har i flere år vært en dialog mot NIHF og forsikringsselskap med en egen lisens for denne gruppen. Gjennom lisens vil det da også ligge en forsikringsordning. Foreløpig ligger dette ansvaret på deltakeren. Man kan velge om man vil betale samme lisens som for mer aktive spillere, eller ordne med privat forsikring. Avklaringen rundt dette skulle vært på plass for flere sesongen siden, men man har aldri landet en løsning. Mer info vil bli lagt ut når NIHF finner en endelig løsning.

Foto: Simon Øverås