Ungdomshockey

Internkamp Stavanger Hockey Oilers Goalie TradeTech Gnarly intersport Thon SFF BATE GameOn XAIT Solland

Påmelding for Ungdomshockey sesongen 2024/25

GENERELT

Ungdomshockey er for deg som har lyst til å lære å spille hockey selv om du av aldersmessige årsaker ikke passer inn i verken Skøyte- og Hockeyskolen for barn eller for voksne. Målgruppen vil i hovedsak være barn og unge fra mellom 9 og 16 år. For å skape trygge rammer for alle, og gi mulighet for utvikling og mestring, vil trenerne organisere treningen for å ivareta dette. Her kan det f.eks. være snakk om å dele gruppen i mindre enheter under trening basert på ferdigheter og alder. Dette vil være et tilbud om grunnopplæring i skøyte-/kølleteknikk og andre spesifikke hockeyferdigheter.

Har man ambisjon om å fortsette fra Ungdomshockeyen og over til lag, er det fullt mulig, men avklares med trener, sportssjef og/eller sportslig leder for aktuell aldersgruppe. Hvis dette ikke er avklart med ovennevnte, kan man ikke uten videre begynne å trene med aldersbestemte lag. Blir konklusjonen at man skal flyttes over til lag, men likevel fortsette på hockeyskolen for ungdom, vil det komme et tillegg i pris (se under vedrørende pris). Lagets treninger skal prioriteres i slike situasjoner.

TRENINGSTIDER

Det vil være tilbud om to treninger i uken. Det er ikke obligatorisk oppmøte, så man kan bli med på de treningene man har mulighet til. For best utvikling og mestringsopplevelse, er det selvfølgelig en fordel å delta så mye som mulig.

  • Lørdag: 18:00 – 19:00 i Stavanger Ishall
  • Søndag: Her vil tidspunktet og ishall variere fra uke til uke.

Invitasjoner til hver trening vil bli sendt ut til de påmeldte via Spond. Det vil være oppstart medio september 2024.

Det kan likevel være en god huskeregel å holde seg oppdatert på stavangerhockey.no/treningstider for å få med seg eventuelle endringer.

PRISER (her kan prisen avvike, hvis tilbudet blir ulikt det som var tiltenkt)

  • Treningsavgift: 1900,- (obligatorisk).
  • Medlemsavgift 400,- (obligatorisk, men en del har funksjoner i klubben som allerede gir gratis medlemskap).
  • Ved tilknytning til lag betales gjeldende treningsavgift til det aktuelle laget, i tillegg betaler man en tilleggsavgift på 1000,-
  • Ved overflytting til lag i løpet av sesongen, betaler man mellomlegget mellom treningsavgiften for hockeyskolen og treningsavgiften for det aktuelle laget.

All fakturering vil skje via klubbens medlemsystem. Faktura vil bli sendt ut fortløpende etter påmelding. Påmeldingen er ikke gyldig før faktura er betalt. Hvis faktura ikke er betalt innen forfall går plassen videre til nestemann på ventelisten.

UTSTYR

Nødvendig utstyr: Hjelm, skøyter, albuebeskyttere, leggskinn, kølle og hansker.

Anbefalt utstyr: Kom gjerne i fullt utstyr!

KONTAKTPERSONER

LAGLEDER

Forsikring: Medlemmer under 12 år er dekkes automatisk gjennom NIHF’s barneforsikring. Det jobbes mot NIHF og forsikringsselskap med en egen lisens for den eldre delen av gruppen. Gjennom lisens vil det da også ligge en forsikringsordning. Foreløpig ligger dette ansvaret på deltakeren. Man kan velge om man vil betale samme lisens som for mer aktive spillere, eller ordne med privat forsikring. En avklaring av dette skulle foreligge for flere sesonger siden, men NIHF har aldri fått på plass en løsning. Mer info om denne løsningen vil bli lagt ut når avtalen er på plass.