Sammendrag

Ishockeyklubben Stavanger skal være en klubb hvor det er plass for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, ambisjoner og kjønn.

Vi ønsker å kunne tilby en sportslig ramme hvor alle kan finne noe som passer for dem. Det inngår også i klubbens visjon om «flest mulig, lengst mulig, best mulig».

Flest mulig betyr at vi ønsker en god rekruttering og har som mål å holde frafall fra idretten så lavt som mulig. Lengst mulig betyr at vi ønsker å holde spillerne i klubben gjennom hele ungdomstiden og om mulig også inn i et breddetilbud på seniornivå. Best mulig betyr at vi har sportslige ambisjoner hvor vi skal legge til rette for at spillere skal ha best mulige forhold for å utvikle talentet sitt og bli så gode som overhodet mulig. Disse mulighetene skal være like for både gutter og jenter.

Klubben skal etterleve barneidrettsbestemmelsene slik de tolkes av NIHF. Det betyr at frem til og med U13 er alle spillere underlagt barneidrettsbestemmelsene hvor alle barn skal ha like muligheter til deltagelse. Dette betyr i prinsipp like mye istid, like mange treninger, lik spilletid i kamper og like mange turneringer for alle barna innenfor samme årskull.

Jenter spiller ett år ned i gutteserier JU9 og frem til man gå ut av barneidretten etter endt sesong på JU13. På sikt ønsker IHK Stavanger å ha egen jenteserie i alderstrinnene hvor man spiller 3 mot 3. Ute av barneidretten spiller jenter i lokale serier sammen med guttene, eller på eget jentelag, frem til og med U15 sørvest. Etter dette vil det være kamptilbud i JU16 og kvinner 1. div.

Fra U14 forlater man barneidretten og begynner å skille mellom dem som sikter mot «veien til toppen» og dem som finner sin vei i et breddetilbud.

Uttak til «veien mot toppen» vil bli foretatt basert på følgende kriterier:
1. Ferdigheter
2. Innsats
3. Oppmøte
4. Holdninger / oppførsel

Klubben er klar over at det kan være en brå overgang fra barneidretten, og synliggjør derfor de løpene vi klarer å tilby. Det betyr ikke at man som 13-åring velger et elite- eller breddeløp eller at klubben har valgt hvilke spillere som kan bli gode eller ikke, men et utgangspunkt for videre tilbud. Endringer i treningsgrupper kan og vil forekomme. Innsats, ferdighet og oppmøte vil definere veien videre.

Klubben ønsker å stille med lag på høyeste nasjonale nivå i alle alderstrinn fra U14 og opp til U18. Dette gjelder for jenter og gutter. Guttespillere melder overgang til Stavanger Oilers når de aldersmessig tilhører U20 og er forespeilet spilletid på U20 elite eller Oilers sitt seniorlag for menn,  jenter melder overgang når de aldersmessig tilhører U20 dersom dem er forespeilet spilletid på Oilers sitt seniorlag for kvinner.