Sportsplan U14

Stavanger Hockey

På U14 starter klubbens elitesatsing «Veien mot toppen». Dette er året man forlater barneidretten og man vil oppleve mye større grad av differensiering og det vil bli stilt krav til spillere på en helt ny måte. Det sportslige ansvaret for elitegruppen ligger i Stavanger Hockey, under sportssjef. Klubben vil på dette stadiet begynne med målrettet satsning på spillere for å utvikle dem til å på sikt å kunne konkurrere på et høyt internasjonalt nivå, for sin alder. Målet er å kunne gi de spillerne som ønsker å satse på ishockey en
treningshverdag og læringsmiljø som stimulerer til maksimal utvikling av spilleren.

U14 skal ta ut en A-treningsgruppe på ca. 25+2 spillere samt en B-gruppe for de spillerne som ikke kommer med i A-gruppen. For å sikre en god treningshverdag vil klubben ta ut disse to gruppene. Uttaket indikerer en start på «veien til toppen». Det betyr ikke at klubben har valgt hvilke spillere som kan bli gode eller ikke, men et utgangspunkt for videre tilbud. Endringer i treningsgrupper kan, og vil, forekomme.

Klubben kommer til å bruke følgende fire kriterier for uttak til treningsgrupper og kamper:

 1. Ferdighet
 2. Innsats
 3. Oppmøte
 4. Holdninger / Oppførsel

Spillerne i treningsgruppe A konkurrerer om en plass på laget som skal spille i østlandsserien. Til kamp blir det tatt ut maksimalt 15+2 spillere og det betyr at det er flere spillere i A- gruppen som vil spille få/ingen kamper i østlandserien. For de spillerne blir det kamptilbud i U15 sørvest-serien.

For B-gruppen vil de få tilbud om spill i Sørvest-serien. Antall lag som meldes på i U15 sørvest vil variere fra år til år basert på antall spillere man har tilgjengelig. Man må påregne at det også i U15 sørvest vil være kamp om plassene og A-spillere skal normalt ha en høyere rangering enn B-spillere. Her ønsker klubben å stille med 2-3 lag for å sikre at alle har et godt kamptilbud. Antallet lag avhenger av antall spillere. Deltakelse fra klubben med minst to lag i serien er en forutsetning for å kunne søke om lag i U14-østlandsserie.

Spillere som ikke har gode nok ferdigheter til å delta i B-gruppa og som vil ha utfordringer knyttet til sikkerhet i kamper vil få tilbud om deltagelse i Ungdomsgruppa (tidligere Hockeyskolen or Ungdom).

I tillegg til spillerne i U15A-treningsgruppen kommer det også til å være yngre spillere samt jentespillere som hospiterer på trening og kamp. Man må forvente at det normalt vil være 3-5 spillere som hospiterer, men dette antallet kan avvike dersom sportssjefen finner det fornuftig.

For spillere som ønsker å delta i A-gruppen starter sesongen så fort man kommer på is i august og avsluttes 30. juni. Det kan  forekomme at kamper legges til høstferie og vinterferie. Spillere må derfor regne med å bli tatt ut til kamp ved disse anledningene. God kommunikasjon og planlegging mellom trener, lagleder og foreldre blir viktig.

Mål

 • Klubben skal utvikle spillerne både mentalt og fysisk.
 • Alle spillerne skal ha en individuell utviklingsplan og motta individuell oppfølging av treneren igjennom sesongen.
 • Alle spillere skal gjennomføre 3 tester pr år.
 • Man skal jobbe aktivt med verdier basert på klubbens verdigrunnlag.
 • Laget skal i stor grad vektlegge idrettsglede og lagfølelse.
 • All trening og kamp skal kobles mot klubbens spilleidé.

Trening

 • Treningsgruppe A er ca. 25+2 spillere.
 •  4-6 istreninger pr uke.
 • 4 fysøkter pr. uke i løpet av is sesongen.
 • 4-10 fysøkter med trener pr. uke i barmark sesongen.
 • Jevnlige teoriøkter for å knytte sammen teori og praksis.
 • Alle treninger skal utføres i tråd med klubbens utviklingsfilosofi.

Kamp

 • Maks antall spillere til kamp er 15+2.
 • På U14 skal treneren disponere laget med mål om å utvikle spillere, samt forsøke å vinn kamper.
 • A-Spillere som ikke blir tatt ut til østlandsserie-kamp skal spille U15 sørvest.
 • For spillere i A-gruppen bør laget jobbe etter å spille opp mot 40 – 50 kamper pr sesong (inkludert treningskamper).
 • 3-5 spillere fra A-gruppa kan spille kamper på bredde-laget hver serierunde.

Regler ved trening og kamp

 • Sykdom eller andre grunner for fravær meldes av spilleren selv til trener i god tid før lagets aktivitet.
 • Alle oppmøtetider skal overholdes.
 • Alle spillere har ansvar for å sørge for orden i garderoben og hver spiller har ansvar for eget utstyr.
 • Foreldre har ikke adgang til  garderoben, spillergangen eller spillerboksen i forbindelse med aktivitet.
 • Alle foreldre henvises til tribune.
 • Det stilles høye krav til at den enkelte spiller følger godt med når treneren, eller andre ledere rundt laget, snakker.
 • Stavanger hockey krever at spillerne behandler hverandre med respekt og bidrar til å bygge lagfølelse. Dette gjelder uansett om spilleren er på trening, kamp eller på fritiden sin

Andre idretter

Stavanger hockey oppmuntrer til deltagelse i andre idretter, men dersom annen aktivitet kolliderer med ishockey så forventes det at ishockey prioriteres først.

Cuper

U14-laget oppfordres til å delta på 2 cuper i løpet av sesongen. Når man skal velge cup skal man forsøke å velge cuper med et nivå som passer til laget, men man skal ha et mål om å spille mot de beste lagene. Samtidig er det en prioritet å holde kostandene ved reisen så lave som mulig.

Kostnader for sesongen

Forventninger om kostander i løpet av sesongen presenteres av lagleder i forkant av sesongstart.
• Treningsavgift/medlemskontingent
• Egenandel ved reise i seriespill
• Egenandel ved cuper/turneringer

Laget som spiller i østlandsserien, mottar reisestøtte fra klubb til hver reise. Lag som spiller i regionalt seriespill, mottar ikke reisestøtte. Oppdaterte beløp om reisestøtte ifm. U14 Østlandsserie finnes på klubbens hjemmeside.

Det anbefales lagene å planlegge dugnader som gjør at total egenbetaling reduseres.

Kampavvikling

Kampavvikling for hjemmekamper er foreldregruppen ansvarlig for og dette organiseres av lagleder.

Organisering rundt treningsgruppen

 • 1 Hovedtrener
 • 1 Assistenttrener
 • 1-2 lagledere
 • Kasserer
 • 1 dugnadsansvarlig
 • 1-2 materialforvaltere/slipere som er til stede ved trening og kamp
 • Reiseansvarlig

Skole

Klubben ser på skole som det viktigste i barne- og ungdomsårene og skolearbeid skal prioriteres. Dersom man får problem med gjennomføring av skolearbeid og trening, oppfordres det til dialog
mellom trenere/sportssjef og foreldre.