Retningslinjer for reisestøtte

oilers-svg-logo-sort

IHK Stavanger gir reisestøtte til flere av klubbens lag for å overkomme kostnaden knyttet til den hyppige reisevirksomheten som kreves ved kampavvikling. Reisestøtte gjelder kun spill i nasjonale serier samt østlandsserien U14. Regionale serier går uten reisestøtte uavhengig av alder/nivå.  

Lagene får reisestøtte ihht. tabellen under basert på høringsoppsettet*. Dette gitt at endelig serieoppsett har likt antall lag og serierunder som i høringsoppsettet.  

Resterende kostnad må dekkes av laget. Klubben anbefaler lagene å sette opp et budsjett for sesongen og praktisere jevn egenandel på de ulike turene for å unngå svært høye egenandeler på enkelte turer. Videre anbefaler klubben at laget selv setter i gang tiltak for å redusere egenandelen pr. reise. 

 2 dager 3 dager 
Østlandet 23.000,- 28.000,- 
Sørvest 10.000,- 15.000,- 
Midt Norge 32.000,- 38.000,- 
Nord Norge 38.000,- 44.000,- 

*For U14 Østlandsserie gjelder egne retningslinjer. Dette laget bes henvende seg til klubb ved utlevert høringsoppsett.  

Det skal sendes inn komplett reiseoppgjør til klubb etter hver reise. Hvis dette uteblir, bortfaller retten til reisestøtte

Det skal også sendes inn komplett reiseoppgjør selv om laget ikke har krav på reisestøtte. Dette gjelder både spill i regionale serier, samt ved turneringsreiser. Her er det også mulig for lagene å hente ut dugnadspenger, eller andre midler som er øremerket laget.

Skjema for reiseoppgjør finner man her.