Priser

Stavanger Hockey

BETALINGSINFORMASJON

For å kunne delta på en aktivitet i regi av klubben, må du være medlem. Du blir medlem ved å betale medlemskontingent. Medlemskontingent blir fakturert i januar for alle som allerede er medlemmer, eller umiddelbart etter at man har meldt seg inn i klubben for nye medlemmer. Denne er på 400,- for alle og gjelder fra den dagen man betaler og ut kalenderåret.

Treningsavgiften gjelder for sesongen, og her avhenger beløpet av hvilken aktivitet man skal delta på. De ulike prisene for lag/grupper finner man lenger ned på denne siden.

Eksempel: Man melder seg på skøyte- og hockeyskolen for barn for første gang i september. Man må da betale medlemskontingent for inneværende kalenderår, samt treningsavgift for påfølgende sesong for skøyte- og hockeyskolen. Når man kommer til januar er man ca midt i sesongen og treningsavgiften har man betalt for hele sesongen. Man vil imidlertid motta en ny faktura for medlemskontingent for det nye kalenderåret. Denne gjelder da for hele kalenderåret, og man skal ikke betale denne på ny til høsten selv om man ønsker å fortsette med aktivitet også kommende sesong.

Treningsavgiften for aldersbestemte lag blir delt i 2 utbetalinger, en i august og en i januar. Øvrige grupper/aktiviteter blir fakturert ved oppstart, eller fortløpende etter påmelding.


MEDLEMSKONTINGENT

Aktive medlemmer
Medlemskontingent: 400,- pr kalenderår.

Støttemedlemmer
Medlemskontingent: 400,- pr kalenderår. Du blir da registret som øvrig medlem og får bl.a full stemmerett på årsmøtene, klubbens øverste organ. Send fullt navn, adresse og telefon til post@stavangerhockey.no


TRENINGSAVGIFTER (disse blir vedtatt på årsmøtet hvert år)

Skøyte- og hockeyskolen
Hel sesong: 1700,-

En dag i uken (kun for barn født 2017): 850,-

I tillegg kommer medlemskontingent på 400,-
Søskenmoderasjon kr 100,- pr semester, gjelder hvis man har flere barn i klubben.

Ungdomshockey
Hel sesong: 2200,- + medlemskontingent

Voksenhockey
Hel sesong: 2900,-* + medlemskontingent

Voksenskøyting
Hel sesong: 1700,-* + medlemskontingent

*les mer om spesielle ordninger for personer som var deltakere sesongen 2020/21 på infosidene til henholdsvis Voksenskøyting og Voksenhockey

Aldersbestemte lag

Treningsavgift U7: 1700,-
Treningsavgift U8-U9: 2800,-
Treningsavgift U10 – U12: 4300,-
Treningsavgift U13 – U14 + U15b, U16b, og øvrige div.lag: 4800,-
Treningsavgift U15 – U18: 6300,-

Ekstra skillstreninger U8 – U13: 2000,-

Søskenmoderasjon

Ved søskenmoderasjonen betaler full pris for medlemmet med høyest treningsavgift. Deretter betaler man 50% for resterende søsken. Hvis søskenmoderasjonen ikke blir plukket opp automatisk er det viktig at dere gir beskjed så tidlig som mulig til post@stavangerhockey.no, så ordnes dette fortløpende

NB! Søskenmoderasjon gjelder kun ved flere barn på aldersbestemte lag (skøyte- og hockeyskolen har egen søskenmoderasjon)


LISENSER

Spillerlisens NIF/NIHF
U8 – U12: kr 0,- og fra U13 må Norges Ishockeyforbunds spillerlisens løses.
Faktura sendes direkte fra NIHF. Mer utfyllende info finner du på hockey.no.


DUGNAD

Dugnad er en av de største grunnsteinene i klubbdriften, og uten denne blir det vanskelig med videre
drift. Dugnad kan imidlertid ikke gjøres obligatorisk. Det er derfor åpnet opp for at man kan velge 2
ulike måter for treningsavgift.

  1. Man velger den normale treningsavgiften som beskrevet på denne siden, og forplikter seg
    til klubbens dugnader i tillegg (dette gjelder loddbok og kioskdugnad)
  2. Man velger å betale en treningsavgift der man betaler det normale beløpet samt et
    tilleggsbeløp på 4000,-. Man er da fritatt for all dugnad i klubbregi. Om man på lagnivå
    ønsker å ha dugnader til inntekt for laget, kommer dette utenfor denne ordningen. Hvis man
    ønsker denne ordningen følger man denne linken og fyller ut skjema.

Loddbok: Loddboken koster 600,-, og vil bli fakturert sammen med treningsavgift. Loddbøker vil bli utlevert i løpet av høsten.


Verv i klubben: Følg denne linken for å se om det har innvirkning på hva du skal betale.


Tilbakebetaling av utgifter: Klubben har ikke anledning til å tilbakebetale hele, eller deler, av treningsavgift el. fordi man ønsker å avslutte medlemskapet i løpet av sesongen etter at treningsavgift er betalt.

Med forbehold om feil.