Priser

Stavanger Hockey

BETALINGSINFORMASJON

For å kunne delta på en aktivitet i regi av klubben, må du være medlem. Du blir medlem ved å betale medlemskontingent. Medlemskontingent blir fakturert i januar for alle som allerede er medlemmer, eller umiddelbart etter at man har meldt seg inn i klubben for nye medlemmer. Denne er på 400,- for alle og gjelder fra den dagen man betaler og ut kalenderåret.

Treningsavgiften gjelder for sesongen, og her avhenger beløpet av hvilken aktivitet man skal delta på. De ulike prisene for lag/grupper finner man lenger ned på denne siden.

Eksempel: Man melder seg på skøyte- og hockeyskolen for barn for første gang i september. Man må da betale medlemskontingent for inneværende kalenderår, samt treningsavgift for påfølgende sesong for skøyte- og hockeyskolen. Når man kommer til januar er man ca midt i sesongen og treningsavgiften har man betalt for hele sesongen. Man vil imidlertid motta en ny faktura for medlemskontingent for det nye kalenderåret. Denne gjelder da for hele kalenderåret, og man skal ikke betale denne på ny til høsten selv om man ønsker å fortsette med aktivitet også kommende sesong.


MEDLEMSKONTINGENT

Aktive medlemmer
Medlemskontingent: 400,- pr kalenderår.

Støttemedlemmer
Medlemskontingent: 400,- pr kalenderår. Du blir da registret som øvrig medlem og får bl.a full stemmerett på årsmøtene, klubbens øverste organ. Send fullt navn, adresse og telefon til post@stavangerhockey.no


TRENINGSAVGIFTER SESONGEN 2024/25 (disse blir vedtatt på årsmøtet hvert år)

Treningsavgiften for aldersbestemte lag (med unntak av G/JU7) blir delt i 2 utbetalinger, en i august/september og en i januar. Øvrige grupper/aktiviteter blir fakturert ved oppstart, eller fortløpende etter påmelding.

Skøyte- og hockeyskolen
Hel sesong: 1900,-

En dag i uken (kun for barn født 2020): 950,-

I tillegg kommer medlemskontingent på 400,-
Søskenmoderasjon kr 100,- pr semester, gjelder kun for vanlig skøyte- og hockeyskole (2 dager i uken), og hvis man har flere barn i klubben. Søskenmoderasjon gjelder fra barn nummer 2.

Ungdomshockey
Hel sesong: 2800,- + medlemskontingent

Voksenhockey
Hel sesong: 3700,- + medlemskontingent

Aldersbestemte lag (Alle prisene er inkludert dugnadsarbeid. Informasjon og priser for treningsavgift uten dugnad, finner man litt lenger ned på siden)

 • Treningsavgift U7: 1900,-*
 • Treningsavgift U8-U9: 3100,-
 • Treningsavgift U10 – U12: 4500,-
 • Treningsavgift U13, U14b, U15b, U16b, U18b, U20b: 5250,-
 • Treningsavgift elite U14 - U15: 6500,-
 • Treningsavgift elite U16 - U18: 6750,-
 • Senior: 3300,-

*For G/JU7 blir hele treningsavgiften fakturert på høsten. denne aldersgruppen har også samme søskenmoderasjon som skøyte- og hockeyskolen.

Søskenmoderasjon

Ved søskenmoderasjonen betaler full pris for medlemmet med høyest treningsavgift. Deretter betaler man 50% for resterende søsken. Hvis søskenmoderasjonen ikke blir plukket opp automatisk er det viktig at dere gir beskjed så tidlig som mulig til post@stavangerhockey.no, så ordnes dette fortløpende.

NB! Søskenmoderasjon gjelder kun ved flere barn på aldersbestemte lag (skøyte- og hockeyskolen har egen søskenmoderasjon).


LISENSER

Spillerlisens NIF/NIHF
U8 – U12: kr 0,- og fra U13 må Norges Ishockeyforbunds spillerlisens løses.
Faktura sendes direkte fra NIHF. Mer utfyllende info finner du på hockey.no.


DUGNAD

Dugnad er en av de største grunnsteinene i klubbdriften, og uten denne blir det vanskelig med videre drift. Dugnad kan imidlertid ikke gjøres obligatorisk. Det er derfor åpnet opp for at man kan velge 2 ulike måter for treningsavgift.

 1. Det vanligste er å velger den treningsavgiften med dugnad, og det er dermed denne avgiften som blir sendt ut som standard. Her forplikter seg man seg til klubbens dugnader som en del av treningsavgiften (dette gjelder loddbok og kioskdugnad). Denne prisen er sterkt redusert fra treningsavgift med dugnadsfritak.
 2. Ønsker man treningsavgift uten dugnadsarbeid, sender man en enkel e-post til post@stavangerhockey.no. Utsendt faktura blir da kreditert, og man mottar ny korrigert faktura med ny treningsavgift i stedet. Man er da fritatt for all dugnad i klubbregi. Om man på lagnivå ønsker å ha dugnader til inntekt for laget, kommer dette utenfor denne ordningen.
  • Treningsavgift U7: 5900,-
  • Treningsavgift U8-U9: 7100,-
  • Treningsavgift U10 – U12: 8500,-
  • Treningsavgift U13, U14b, U15b, U16b, U18b, U20b: 9250,-
  • Treningsavgift elite U14 - U15: 10500,-
  • Treningsavgift elite U16 - U18: 10750,-
  • Senior: 7300,-

Loddbok: Loddboken koster 600,-, og vil bli fakturert i løpet av høsten. Loddbøker vil bli utlevert i forkant av jul.


Tilbakebetaling av utgifter: Klubben har ikke anledning til å tilbakebetale hele, eller deler, av treningsavgift el. fordi man ønsker å avslutte medlemskapet i løpet av sesongen etter at treningsavgift er betalt.

Med forbehold om feil.