Idrettens varslingssystem

Stavanger Hockey

Varsling i norsk idrett

Det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett.

Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund og NIF har ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet.

IHK Stavanger benytter seg av idrettens varslingssytem. NIF har egne sider der du finner informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til, og hvordan du varsler.

Hvis du ønsker å varsle, kan du også gjøre dette direkte her ved å trykke på knappen under