Klubbhåndboken og Organisasjonsplanen er et styrende dokument for Ishockeyklubben Stavanger (IHKS). Hensikten har vært å nedtegne i dokumentform de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal arbeide etter. Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover. Det henvises for øvrig til disse som ligger på klubbens hjemmeside.

Styret eller andre organer innen laget som styret gir fullmakt, kan vedta nærmere instrukser/ retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen. Styret skal påse at planen underlegges tidsmessig revisjon. For IHKSs sportslige satsing vises det til egen sportsplan.

Historikk

IHK Stavanger ble grunnlagt i 2000, opprinnelig som Siddis Hockey. I 2012 overtok klubben breddedelen av Viking Ishockeyklubb. Som et ledd av denne sammenslåingen byttet man logo og endret det formelle navnet på klubben til Ishockeyklubben Stavanger. I det daglige benyttet man Stavanger Hockey som klubbnavn. I 2018 inngikk Oilers og IHKS en avtale om at IHKS også skulle benytte Oilers-logoen som sin logo, men med teksten "Stavanger Hockey" under logoen.

logo stavanger hockey 200

Motto

SAMMEN ER VI STERKE