Regler for oppførsel

Stavanger Hockey

Klubben har regler for oppførsel som omhandler både spillere og tillitsvalgte/trenere. Det er også utarbeidet anbefalinger for oppførsel av foreldre til klubbens utøvere. Videre har klubben et disiplinærutvalg. Disiplinærsaker blir direkte oversendt til klubbens disiplinærutvalg gjennom idrettens varslingssystem. Disiplinærutvalget er et nøytralt organ opprettet av styret. Disiplinærutvalget er underlagt egne regler ihht idrettens egne lover. Disiplinærutvalget skal kun behandle saker som er meldt inn. 

Klubbens regler for foreldre, spillere og trenere/ledere, er de samme som er vedtatt av NIHF avd Sørvest