Regler for medlemmer i IHKS

Stavanger Hockey
  • Følge klubbens regler og representere dens verdier. 
  • Alltid støtte og oppmuntre våre spillere, og klubb, i med- og motgang. 
  • Ta avstand fra alle former av diskriminering, mobbing og rasisme. 
  • Delta med å holde orden og renslighet i alle lokaler klubben disponerer.