Komiteer og verv

Stavanger Hockey

KONTROLLUTVALG

Rikke Tittel
Leder
rikke.tittel@wintershalldea.com
416 73 632

Jone Høyland
Medlem
jonehoy@gmail.com
919 93 090

Bent Johansen
Varamedlem
benj@equinor.com
941 50 984


VALGKOMITÉ

Kari Johnson
Leder
kari.johnson@lyse.net
402 02 072

Christer Brimsøe Thomassen
Medlem
Christer.thomassen@lyse.net
909 57 546

Frode Simonsen
Medlem
simonsen@tradetech.no
900 47 685

Ine Rege
Varamedlem
ine.rege@lyse.net
930 21 921


ANDRE VERV

Martin Hillestad
Materialforvalter
martin@stavangerhockey.no
980 55 388

Erlend Våge
Slipeansvarlig
erlend.vage@sus.no
900 19 542


DISIPLINÆRUTVALGET

Kjetil Sandvik
Leder
post.kjetil@gmail.no
971 88 967