Kommunikasjon og sosiale medier

Stavanger Hockey
  • Klubben sender ut «laglederinfo» på e-post til alle klubbens lagledere ved behov. Behovet avgjøres av klubbens ledelse. Det kan også være behov for felles laglederinfo hvis det er tilstrekkelig mange som etterspør informasjon om et spesielt tema/område.  
  • Klubben benytter Spond som kommunikasjonskanal i forbindelse med trening, kamp el liknende arrangementer. Dette organiseres av lagleder og/eller trener. Spond er kun ment som en informasjonskanal i forbindelse med nevnte aktiviteter, og ikke en diskusjonsplattform. Innlegg som bryter med dette, skal fjernes av administrator. Ved gjentatte brudd, gis administrator fullmakt til å fjerne tilgang til innsender av disse innleggene. Denne tilgangen fjernes for 1 uke ved første gangs overtredelse, deretter 1 måned. Vedvarer problemene etter dette, bør styret avgjøre om vedkommende bør miste tilgangen for en lengre periode. 
  • Spond kan også benyttes av klubb til å sende ut informasjon til klubbens medlemmer. Klubbens ledelse vurderer hva slags informasjon dette kan være fra tilfelle til tilfelle.  
  • Lag har også mulighet for å opprette egen FB-grupper for å dele informasjon som er relevant for aktiviteten. Disse gruppene er å regne som en del av klubbens kommunikasjonsplattform og forholder seg til klubbens retningslinjer for publisering. FB-gruppene er ikke ment som diskusjonsplattform. Innlegg som bryter med dette, skal fjernes av administrator.