Strategiske satsningsområder

Stavanger Hockey

Økonomi som barriere for deltakelse 

Økonomi som deltakelse skal være et prioritert satsingsområde for klubben i kommende sesonger. Stadig flere opplever at økonomien preger barnets deltakelse i idretten. IHK Stavanger skal, ihht. klubbens visjon etterstrebe å gjøre gode valg for å unngå at økonomi blir en barriere for deltakelse. Det å gi et tilfredsstillende tilbud til klubbens medlemmer, som også er ihht. gjeldende krav fra NIF/NIHF, vil medføre kostnader. Klubben vil fortsette med å tilrettelegge for at lag og enkeltpersoner kan jobbe for å redusere de faktiske kostnadene. Klubben tilrettelegger for å få reduserte kostnader gjennom gode avtaler med utstyrsleverandører m.fl. I tillegg jobber klubben aktivt for å skaffe midler til de som ikke har mulighet til å klare dette på egenhånd og vil fortsette med dette. 

Klubbidentitet og kultur 

IHK Stavanger skal jobbe for å tydeliggjøre sin klubbidentitet gjennom visjon og verdier. Vårt klubbmiljø ønsker å være Norges beste miljø for barn og ungdommer som velger å spille ishockey. Vårt miljø skal være et ettertraktet sted å ha barn og ungdommer i oppveksten. 

Klubbutvikling  

Ved innføringen av «best mulig» i klubbens visjon ønsker IHK Stavanger å drive aktivt med klubbutvikling. Utviklingen av klubben i årene som kommer skal preges av et ønske om å være best mulig. Områdene dette omfattes av er bl.a. klubbdrift, sportslig utvikling og tilrettelegging for frivillighet. IHK Stavanger ønsker, som Norges største ishockeyklubb, å være en delaktig part i NIHFs strategi om å få flere norske spillere ut internasjonalt i de beste, og nest beste ligaene. Det innebærer at IHK Stavanger skal jobbe for best mulig sportslig og utviklende tilbud til alle medlemmer ut fra egne forutsetninger og eget potensial.