HMS/Avvik

Stavanger Hockey

Varsel/avvik

Ved uønskede hendelser, er det alltid ønskelig at dette ordnes opp på laveste nivå. Det beste er derfor at man klarer å ta tak i dette på lagsnivå. Det er like viktig at man har en god saksbehandling og at saker ikke blir ignorert. Hvis man på lagsnivå ender opp med å sanksjonere en spiller, skal det sendes en kort rapport om dette til klubbens administrasjon for arkivering.

Ved mer alvrolige hendelser, eller hvis man ikke klarer å løse situasjonen på lagsnivå, kan man melde inn saken som en varslinssak i klubbens varslingssystem. Trykk på knappen under for mer informasjon om varslinssaker

HMS/Skademelding

Trykk på knappen under for å komme til laglederhåndboken som beskriver dette mer utfyllende