Sportsplan U20 bredde

Stavanger Hockey

Spillere på dette laget representerer breddetilbudet til klubben. Her er det ikke fokus på prestasjon, men et ønske om å holde spillere i klubben og gi et godt sportslig tilbud i tråd med målene til Norges idrettsforbund om idrett for alle. Det sportslige ansvaret for denne gruppen ligger i Stavanger Hockey, under sportssjef.

Treningsgruppen kommer til å bestå av spillere som er for gamle for U18, som ikke kvalifiserer seg for, eller ikke ønsker å være med i Stavanger Oilers U20. Uttaket betyr ikke at klubben har valgt hvilke spillere som kan bli gode eller ikke, men et utgangspunkt for videre tilbud. Endringer i treningsgrupper kan og vil forekomme.

B-gruppen vil få tilbud om spill i U20 B-serien. Klubben ønsker i hovedsak å stille med ett U20B-lag de årene hvor man har et høyt antall spillere i denne  aldersgruppen samt mange spillere på klubben 3. div seniorlag. Man må påregne at det også i U20B vil være kamp om plassene og A-spillere skal normalt ha en høyere rangering enn B-spillere og kan til hver kamp ta opp 3-5 plasser på laget.

Klubben kommer til å bruke følgende fire kriterier for uttak til kamp (uavhengig av serie):
1. Ferdighet
2. Innsats
3. Oppmøte
4. Holdninger / Oppførsel

Spillere i breddegruppen starter sesongen når isen er klar og avslutter når isen tas  bort.

Mål

 • Man skal jobbe aktivt med verdier basert på klubbens verdigrunnlag.
 • Laget skal i stor grad vektlegge idrettsglede og lagfølelse.
 • Holde spillere i aktivitet og utvikling, både ishockeymessig og personlig.
 • All trening og kamp skal kobles mot klubbens spilleidé

Trening

 • 2-3 istreninger pr. uke avhengig av tilgjengelig istid.
 • 2 fysøkter pr. uke i løpet av issesongen.
 • 2 fysøkter pr. uke i barmarksesongen.
 • Jevnlige teori økter for å knytte sammen teori og praksis.
 • Alle treninger skal utføres i tråd med klubbens utviklingsfilosofi.

Kamp

Maks antall spillere til kamp er 18+2 på bortekamper og 20+2 på hjemmekamper. Elitespillere skal ha prioritet på istid under kamp, deretter skal alle de øvrige spillere ha jevnt med spilletid. U20-Spillere som ikke blir tatt ut til sin sine A-kamper er aktuelle for å spille U20B.

Regler ved trening og kamp

 • Sykdom eller andre grunner for fravær meldes av spilleren selv til trener i god tid før lagets aktivitet.
 • Alle oppmøtetider skal overholdes.
 • Alle spillere har ansvar for å sørge for orden i garderoben og hver spiller har ansvar for eget utstyr.
 • Foreldre har ikke adgang til garderoben, spillergangen eller spillerboksen i forbindelse med aktivitet. Alle foreldre henvises til tribune.
 • Det stilles høye krav til at den enkelte spiller følger godt med når treneren, eller andre ledere rundt laget, snakker.
 • Stavanger hockey krever at spillerne behandler hverandre med respekt og bidrar til å bygge lagfølelse. Dette gjelder uansett om spilleren er på trening, kamp eller på fritiden sin.

Kostnader for sesongen

Forventninger om kostander i løpet av sesongen presenteres av lagleder i forkant av sesongstart.
• Treningsavgift/medlemskontingent
• Egenandel ved reise i seriespill
• Egenandel ved cuper/turneringer

Lag som spiller i nasjonale serier, mottar reisestøtte fra klubb til hver reise. Reisestøtten blir beregnet ihht. høringsoppsettet. Størrelsen på reisestøtten er avhengig av antall overnattinger og geografi. Oppdaterte beløp om reisestøtte finnes på klubbens hjemmeside.

Det anbefales lagene å planlegge dugnader som gjør at total egenbetaling reduseres

Kampavvikling

Kampavvikling for hjemmekamper er foreldregruppen ansvarlig for og dette organiseres av lagleder

Organisering rundt treningsgruppen

 • 1 Hovedtrener
 • 1 Assistenttrener
 • 1-2 lagledere
 • Kasserer
 • 1 dugnadsansvarlig
 • 1-2 materialforvaltere som er til stede ved trening og kamp.
 • 1 reiseansvarlig

Skole

Klubben ser på skole og utdanning som det viktigste i ungdomsårene og skolearbeid skal prioriteres. Dersom man får problem med gjennomføring av skole- utdanningsarbeid og trening, oppfordres det til dialog mellom trenere/sportssjef og foreldre.